Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Flekkefjord
År: 1794
Retning: Ut
Kilde: Arkivverket
Notat: Det er ikke oppført hvor skipperne har tenkt seg til. Drektighet oppgitt som lester (det er ikke spesifisert om det er trelast- eller kommerselester)

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Abraham Larssen 27 4 Lister amt Norge
2 Andreas Kiær 30 40 1/2 Drammen Norge
3 Andreas Berdinesen 76 6 Stavanger Norge
4 Aamund Bugge 115 6 Svinør Norge
5 Alexander Primrose 103 32 Grangemouth Skottland
6 Ambrosius Hansen 106 33 Farsund Norge
7 Aslag Aslagsen 8 22 Flekkefjord Norge
8 Bastian From 12 48 Trondheim Norge
9 Berent Z. Nielssen 64 14 1/2 Flekkefjord Norge
10 Berent Z. Nielssen 87 14 1/2 Flekkefjord Norge
11 Berent Z. Nielssen 105 14 1/2 Flekkefjord Norge
12 Berent H. Gothuys 82 28 Oude Pekela Nederland
13 Berent Jans Mulder 83 25 Veendam Nederland
14 Carl Chr. Gulfer 31 46 Wolgast Tyskland
15 Christen Adriansen 47 21 Farsund Norge
16 Christen Adriansen 72 21 Farsund Norge
17 Christian Larssen 42 36 1/2 Flekkefjord Norge
18 Christian Larssen 116 36 1/2 Flekkefjord Norge
19 Christopher Drivdal 14 14 1/2 Flekkefjord Norge
20 Daniel Warner 33 67 Stockholm Sverige
21 Ellert Jansen 118 47 Farsund Norge
22 Finchel Colbentsen 41 7 Lister amt Norge
23 Friderich J. Dierchs? 22 45 Liepāja Latvia
24 Giert H. Smith 1 37 Farsund Norge
25 Giert J. Lesterstyver 85 22 Oude Pekela Nederland
26 Hans Wathne 3 5 Lister amt Norge
27 Hans Wathne 52 5 Lister amt Norge
28 Hans Wathne 56 5 Lister amt Norge
29 Hans Wathne 86 5 Lister amt Norge
30 Hans Wathne 97 5 Lister amt Norge
31 Hans Wathne 108 5 Lister amt Norge
32 Hans Wathne 119 5 Lister amt Norge
33 Hans Hansen 98 18 Svinør Norge
34 Hans Hansen 4 24 Flekkefjord Norge
35 Hans Chr. Borhoug 75 9 Flekkefjord Norge
36 Hans Chr. Borhoug 99 9 Flekkefjord Norge
37 Hans C. Moswold 111 25 Farsund Norge
38 Hans C. Moswold 122 25 Farsund Norge
39 Hans E. Moswold 7 9 Farsund Norge
40 Hans E. Moswold 59 9 Farsund Norge
41 Hans E. Moswold 80 9 Farsund Norge
42 Hans P. Møller 11 32 1/2 København Danmark
43 Herman Vaegels 2 70 Bremen Tyskland
44 Jacob Meyer 16 22 Amsterdam Nederland
45 Jacob Tostensen 35 8 Lister amt Norge
46 James Sumther 71 98 1/2 Newcastle England
47 Jelle Cl. Kuyper 17 47 Amsterdam Nederland
48 Jens N. Spindanger 37 9 1/2 Lister amt Norge
49 Jens Tiørswog 19 14 1/2 Flekkefjord Norge
50 Jens Hansen 79 6 Sæby Danmark
51 Johann Marcks 21 84 Liepāja Latvia
52 Johann Klock 69 70 Larsahn
53 Jon Jansen 46 31 1/2 Farsund Norge
54 Jon Jansen 74 31 1/2 Farsund Norge
55 Jon Jansen 81 12 Farsund Norge
56 Jon Jansen 109 12 Farsund Norge
57 Jon Chr. Klein 124 48 Udevalla Sverige
58 Jonas Chr. Lund 29 12 Farsund Norge
59 Lars S. Woye 26 8 Flekkefjord Norge
60 Lars S. Woye 54 8 Flekkefjord Norge
61 Lars S. Woye 101 8 Flekkefjord Norge
62 Lars S. Ohnhammer 28 22 Flekkefjord Norge
63 Lars Haasted 121 27 1/2 Flekkefjord Norge
64 Lars Sundt 60 23 1/2 Farsund Norge
65 Michael Sveege 5 19 1/2 Flekkefjord Norge
66 Nathanael Saunders 61 18 England England
67 Niels P. Fugelsang 25 27 Flekkefjord Norge
68 Niels P. Fugelsang 88 27 Flekkefjord Norge
69 Niels Jwersen 51 3 1/2 Lister amt Norge
70 Niels Elle 67 6 Sogndal Norge
71 Niels Beer 110 38 1/2 Flekkefjord Norge
72 Niss N. Anholm 123 38 1/2 Flekkefjord Norge
73 Nommen Hertzberg 44 6 Flensburg Danmark
74 Ole Joh. Sundt 89 18 Flekkefjord Norge
75 Ole Tiørswog 63 17 1/2 Flekkefjord Norge
76 Ole Tiørswog 100 17 1/2 Flekkefjord Norge
77 Olaus Wichberg 15 20 Udevalla Sverige
78 Ole Svendsen 40 5 Lister amt Norge
79 Ole Svendsen 95 5 Lister amt Norge
80 Ole Lie 48 5 Stavanger Norge
81 Oluf Lindberg 73 16 Varberg Sverige
82 Østen Johannessen 39 13 1/2 Lister amt Norge
83 Peder Chr. Pedersen 43 14 1/2 Lister amt Norge
84 Peder Chr. Pedersen 70 14 1/2 Lister amt Norge
85 Peder Chr. Pedersen 96 14 1/2 Lister amt Norge
86 Peder T. Juhl 45 9 Flensburg Danmark
87 Peter J. Gilse 9 38 1/2 København Danmark
88 Peter Lorentzen 23 61 1/2 København Danmark
89 Peter Gay 36 22 Aalborg Danmark
90 Rasmus S. Wulff 49 32 København Danmark
91 Roal Sjwertsen 117 5 Egersund Norge
92 Samuel Olsen 18 40 Farsund Norge
93 Samuel Olsen 93 40 Farsund Norge
94 Samuel Olsen 112 40 Farsund Norge
95 Salve Tostensen 34 13 1/2 Lister amt Norge
96 Sigbiørn Tiørswog 68 64 Flekkefjord Norge
97 Steen Nedrebøe 66 4 Stavanger Norge
98 Sven Hansen 114 7 Kristiansand Norge
99 Tonnes Ewertsen 20 10 1/2 Flekkefjord Norge
100 Tonnes Ewertsen 62 10 1/2 Flekkefjord Norge
101 Tonnes Ewertsen 91 10 1/2 Flekkefjord Norge
102 Tonnes Sunde 24 18 Flekkefjord Norge
103 Tonnes Sunde 50 18 Flekkefjord Norge
104 Tollag Tollagsen 65 11 Hitra Norge
105 Thomas L. Stricken 32 65 Lübeck Tyskland
106 Wolbert J. Rilmann 90 28 Papenburg Tyskland
107 Wymke Jans Campy 84 25 1/2 Gronningen Nederland

* Nåtidens land.