Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløpsliste

Sted: Hammerfest
År: 1798
Retning: Ut
Kilde: Fotografert
Notat:

Last ned som regneark.

Nr. Skipper LN Fartøy Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemmehørende Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Asmus Jessen 24 39 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Genoa Italia
2 Audakin Waskin 15 Russland Russland Russland Russland Vestfinnmark Norge
3 Anders Hansen 25 33 Odense Danmark Bergen Norge Bergen Norge
4 Daniel Voigt 26 84 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
5 Hans Hagen 23 14 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
6 Henrich Rasch 29 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge
7 John Guldbrandsen 8 Nordland Norge Nordland Norge Nordland Norge
8 Iwan Rasimoff 10 Russland Russland Russland Russland Vestfinnmark Norge
9 Jep N. Holm 16 55 København Danmark København Danmark Livorno Italia
10 Jeppe N. Schmidt 27 28 1/2 Trondheim Norge Bergen Norge Kristiansund Norge
11 Iwan Leronkoff Russland Russland Russland Russland Gaaet uden anmeldelse
12 Jon Sventsen Konning 28 Trondheim Norge Hammerfest Norge Trondheim Norge
13 Lorenz Mathiesen 9 53 København Danmark Vardø Norge Bergen Norge
14 Lars Jansen 31 46 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
15 Mons S: Brandt 14 42 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Livorno Italia
16 Niels Levanger 19 23 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
17 Nicolai Petersen 12 71 Flensburg Danmark Flensburg Danmark Barcelona Spania/Katalonia
18 Ole Molbach 2 12 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Indkom formedelst Søeskade
19 Ole Poulsen 13 10 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
20 Prokopie Sepetoff Russland Russland Russland Russland Gaaet uden anmeldelse
21 Sivert Hansen 3 13 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
22 Stephan Chrissanoff 21 Russland Russland Russland Russland Nordland Norge
23 Thore Sandberg 11 15 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
24 Wasilie Copoff 18 Russland Russland Russland Russland Vestfinnmark Norge
25 Jochum Jacobsen 20 12 1/2 Trondheim Norge Trondheim Norge Trondheim Norge
26 Johan Meierdierck 30 53 1/2 Bergen Norge Bergen Norge Livorno Italia

* Nåtidens land.