Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Ærøskøbing

Nr. Skipper
1 Albert Jshachsen Riise
2 Albert Jssachsen Biise
3 Albrect Jsachsen
4 Albrigt Jsachsen
5 Bertel Wæber
6 Bærtel Wæber
7 Christen Eriksen Hay
8 Christen Eriksen Way
9 Christen Hansen Thorøe
10 Christen Hansen Thurøe
11 Christen P: Hay
12 Claus Hansen
13 Erich Christian Bang
14 Erich Halmer
15 Erich Halmøe
16 Erich Kehlet
17 Erik Kehlet
18 Frantz Alberth Steen
19 Frantz Albert Steen
20 Hans Isachsen
21 Hans Jensen Groth
22 Hans Jonsen Grot
23 Hans Jsachsen
24 Hans L: Bøgen
25 Hans Lauritz Bøger
26 Hans Lor: Danielsen
27 Hans Lorentz Danielsen
28 Hans Rasmussen
29 Henrich Holst
30 Henrich Joh: Holst
31 Jens Brandt
32 Jens Lauritzsen
33 Jens M: Birkholm
34 Jens Mortensen Birchholm
35 Jens Mortensen Bircholm
36 Jens Mortensen Birkholm
37 Jens Nielsen Oldau
38 Jens Pedersen
39 Jeppe Pedersen
40 Knud Isachsen
41 Knud Jsachsen
42 Knud Schrøder
43 Laurits Clausen Pedersen
44 Lauritz Nielsen
45 Mads Sørensen
46 Michal J: Groth
47 Niels Basmissen
48 Niels Dreijøe
49 Niels Jørg: Dreyøe
50 Niels Lauritsen Koch
51 Niels Lauritzen
52 Niels Lauritzen Koch
53 Niels Lauritzen Kocks
54 Niels Peter Madsen
55 Niels Rasmusen
56 Niels Rasmussen
57 Rasmus Bandsen
58 Rasmus Bansen
59 Rasmus Birchholm
60 Rasmus Blender
61 Rasmus Hansen
62 Rasmus Kock
63 Rasmus M. Kock
64 Rasmus Nielsen