Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Aabenraa

Nr. Skipper
1 Bøye Nissen
2 Christian C: Møller
3 Christian Møller
4 Christopher Kelner
5 Claus Jversen
6 Hans Jespersen
7 J. Machilof
8 Jacob Hejsel
9 Jens Christian Fester
10 Jesp: Petersen
11 Jesper Peters
12 Jesper Petersen
13 Marchuus Pettersen
14 Peter Joh, Thamsen
15 Peter Joh. Tamsen
16 Petersen J.
17 Thomas J: Frees