Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Aalborg

Nr. Skipper
1 Anders Thiested
2 Anders Thomsen
3 Andreas Bruun
4 Bile Larsen
5 Biørn Cordtsen
6 Biørn Pedersen
7 Biørn Thuren
8 Bolle Larsen
9 Christen Knudsen Krog
10 Christen L: Hau
11 Christen Larsen Hau
12 Christian Lund
13 Christian Svendsen
14 Daniel Wielsen
15 Daniel Wilsen
16 Esben Hellebrandh
17 Eschild Nielsen
18 Eskil Nielsen
19 Esper Hillebrandt
20 Hans C: Hiettnig
21 Hans Hietting
22 Hans Knudsen Møller
23 Heile Larsen
24 Jacobus Himmerig
25 Jen Gay
26 Jens Fallenkam
27 Jens Gay
28 Jens Grawen
29 Jens Helles
30 Jens Hietting
31 Jens Holm
32 Jens N: Hietting
33 Jens Niels: Hietting
34 Jens Nielsen
35 Jens Nielsen Hietting
36 Jep Larsen
37 John Bach
38 John Bache
39 John Backe
40 Jørgen R. Møller
41 Jørgen Springberg
42 Lars Gay
43 Lars Heylesen
44 Lars M: Smed
45 Lars Ravn
46 Lyder Krogbach
47 Lyder Krogbek
48 Lyder Krogbæck
49 Magnus Fischer
50 Magnus Fiscker
51 Mathias Madsen
52 Niels Eschildsen
53 Niels Eskildsen
54 Niels Høyer
55 Niels Jacobsen
56 Niels Knudsen Krag
57 Niels Knudsen Krog
58 Niels M. Høyen
59 Niels Mouritz: Høyer
60 Niels Mouritzen Høyer
61 Niels Møller
62 Niels Sorensen Stensrup
63 Niels Svenstrup
64 Ole Brandi
65 Ole Brandje
66 Ole Brands
67 Ole Krogbek
68 Paul Sand
69 Peder Bech
70 Peder Bek
71 Peder Broch
72 Peder Gay
73 Peder Krag
74 Peder Krog
75 Peder Møller
76 Peder Sand
77 Peter Gay
78 Peter Jensen
79 Petter Gay
80 Poul Sand
81 Rasmus Møller
82 Simon Larsen
83 Svend Bock
84 Søren Andersen
85 Søren Krogbek
86 Søren Krogbæck
87 Søren Nielsen
88 Søren Nielson
89 Toger Fuus
90 Tøger Four
91 Tøger Fuur
92 Tøger Tuhr