Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Amsterdam

Nr. Skipper
1 Anders Schults
2 Andreas Sikultz
3 Christian Niclasen
4 Christian Nicolaas
5 Clas Harms
6 Claas Fridricks
7 Claas Poulsen
8 Cornelius Niss
9 Cornelius Nissen
10 Dirk Jappes
11 Doke Meinets
12 Duche Meints
13 Friderich Jacobs
14 Friderich Pouls
15 Friderich Rumsen
16 Fridrich Clausen
17 Fridrich Poulsen
18 Fridrick Jacobs
19 Gerrit Lels
20 Gietsche J: Weth
21 Gregers Gad
22 Gregers Gadd
23 Hamer Møller
24 Hannes Muller
25 Hans Johannesen
26 Hans Johansen
27 Harm Lamers
28 Harm Laurens
29 Henrich J: Nagtegaal
30 Henrick Jans Nagtegaal
31 Hessel Wibrans
32 Home Heyness
33 Home Sierds
34 Homme Sierds
35 Jacob Clasen
36 Jacob H: Bærens
37 Jacob Jacobs
38 Jacob Meyer
39 Jacob Meyes
40 Jan Janse Pleun
41 Jan Peter Nissen
42 Jan Valenc´yn
43 Jefke Juriens
44 Jelle Cl. Kuyper
45 Jelle Claese Kuyper
46 Jthke Jurians
47 Jurian Kettelsen
48 Klaas Frerichs
49 Klaas Harmens
50 Klaas Harms
51 Laurens Broers
52 Laurentz Brorrs
53 Lieutje Thialches
54 Lorentz Poulsen
55 Lucas Claasen
56 Luchar Claasen
57 Luckas Claasen
58 Martin Rey
59 Meignert Volckerts
60 Meynert H: Bøyesen
61 Meynert Volchers
62 Nannig Jacobs
63 Niclas Koch
64 Nicolaas Kock
65 Nomme Heiness
66 Peter H. Kruuse
67 Peter Krap
68 Poul M: Volchers
69 Poul Meignerts Volcherts
70 Reinert Henrichs
71 Remert Henrichs
72 Richart Brock
73 Richart Broers
74 Richart Piters
75 Rickart Piters
76 Sitje Sitjes
77 Sitke Sitkesder Graff
78 Tade Hendrichs
79 Thomas C. Møller
80 Tialke Luilies
81 Volchert Broders
82 Volckert Broders