Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Bergen

Nr. Skipper
1 Abraham Anfindsen
2 Abraham Quisling
3 Abraham Qvisling
4 Albert Melboe
5 Anders Brun
6 Anders Bruun
7 Anders Nielsen
8 Anders Ramusen
9 Anders Rasmusen
10 Anders Svensen
11 Andreas Bruun
12 Andreas Rasmusen
13 Andreas Rasmussen
14 Arenas Bøgmand
15 Arnt Bøgmann
16 Barholas Buch
17 Berent Magnusen Mosse
18 Broder Bendik
19 Bruun
20 Bærenth Hierstad
21 Bærent Magnussen
22 Bærnt Herstad
23 Bærnt Magnusen
24 Bærnt Magnusen?
25 Carl van der Huude
26 Carl van des Hude
27 Carst: Petersen
28 Carsten Petersen
29 Christen Rejersen
30 Christen Reyersen
31 Christen Reyesen
32 Christian Rejersen
33 Christian Reyersen
34 Christian Rojesen
35 Claus Hinchen
36 Ditlefsen H.
37 Eilert Nielsen
38 Eilert Pedersen
39 Ejlert Nielsen
40 Eldert Pedersen
41 Elert Pedersen
42 Ellert Jacobsen
43 Ellert Nielsen
44 Ellert Pedersen
45 Ellert Pettersen
46 Gedion Rasmuson
47 Gideon Rasmussen
48 H. Thomas
49 H. Thomesen
50 H. Thomsen
51 Hans Hinchen
52 Hans J. Albrethsen
53 Hans Jacobsen
54 Hans Ulvenæhs
55 Henr: Thomsen
56 Hinrich Thomsen
57 Iver Myklerph
58 Jacob Blaue
59 Jacob Hovland
60 Jacob Munck
61 Jacob Pedersen
62 Jacob Petersen
63 Jacob Pettersen
64 Jakob N. Olsen
65 Jan Møller
66 Jan Stokke
67 Jens Larsen
68 Jens N: Spindanger
69 Jens Ulrik Beyer
70 Jesper Petersen
71 Joh: D: Kordt
72 Johan D: Kordt
73 Johan D. Skordt
74 Johan Meierdierck
75 Johannes Bejer
76 Johannes Caspersen
77 John Evei
78 John Ewje
79 John Larsen Erje
80 John Tost: Evie
81 Jonas Ewie
82 Jonas Olsen Ewie
83 Jørgen Hielm
84 Knud Ellingsen
85 L. Amundsen
86 Lars Amundsen
87 Lars Evie
88 Lars Evje
89 Lars Jacobsen
90 Lars Larsen
91 Lars Larsen Tydsland
92 Lars larsen Tysland
93 Lars Larsen Tysland
94 Lars Miller
95 Lars Tydskland
96 Lars Tysland
97 Lars Tønder
98 Lars Aagaard
99 Lorentz L. Collund
100 Mads Bærntzen
101 Mons Olsen
102 Mons S: Brandt
103 Nicolaus P: Ham
104 Niels Erichsen
105 Ole Bugge
106 Ole Evie
107 Ole Ewie
108 Ole Falch
109 Ole Gvisling
110 Ole J: Berge
111 Ole Joh: Berge
112 Ole Jonassen Berge
113 Ole Molbach
114 Ole Qvislin
115 Ole Qvisling
116 Ole Thomassen
117 Otto Larsen
118 Ovald Siursen
119 Peder Bendiksen
120 Peder Evie
121 Peder Ewie
122 Peder Jacobsen
123 Peder Nielsen
124 Peter S. Valentinsen
125 R: Præst
126 Rasmus F. Præst
127 Rasmus N: Aas
128 Rasmus N. Aas
129 Rasmus Prest
130 Rasmus Aas
131 Salomon Frost
132 Sivart A. Jacobsen
133 Sivert H. Gyre
134 Skipper Olai Alm
135 Wang Torbiørn