Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Bergen

Nr. Skipper
1 Abraham Quisling
2 Abraham Qvisling
3 Albert Melboe
4 Anders Brun
5 Anders Bruun
6 Anders Nielsen
7 Anders Rasmusen
8 Anders Svensen
9 Andreas Bruun
10 Andreas Rasmusen
11 Andreas Rasmussen
12 Arenas Bøgmand
13 Arnt Bøgmann
14 Barholas Buch
15 Broder Bendik
16 Bruun
17 Bærenth Hierstad
18 Bærent Magnussen
19 Bærnt Herstad
20 Bærnt Magnusen
21 Bærnt Magnusen?
22 Carl van der Huude
23 Carl van des Hude
24 Carst: Petersen
25 Carsten Petersen
26 Christen Rejersen
27 Christen Reyersen
28 Christen Reyesen
29 Christian Rejersen
30 Christian Reyersen
31 Christian Rojesen
32 Claus Hinchen
33 Ditlefsen H.
34 Eilert Nielsen
35 Eilert Pedersen
36 Ejlert Nielsen
37 Eldert Pedersen
38 Elert Pedersen
39 Ellert Jacobsen
40 Ellert Nielsen
41 Ellert Pedersen
42 Ellert Pettersen
43 Gedion Rasmuson
44 Gideon Rasmussen
45 H. Thomas
46 H. Thomesen
47 H. Thomsen
48 Hans Hinchen
49 Hans J. Albrethsen
50 Hans Ulvenæhs
51 Henr: Thomsen
52 Hinrich Thomsen
53 Iver Myklerph
54 Jacob Blaue
55 Jacob Hovland
56 Jacob Munck
57 Jacob Pedersen
58 Jacob Pettersen
59 Jakob N. Olsen
60 Jan Møller
61 Jan Stokke
62 Jens Larsen
63 Jens N: Spindanger
64 Jesper Petersen
65 Joh: D: Kordt
66 Johan D: Kordt
67 Johan D. Skordt
68 Johan Meierdierck
69 Johannes Bejer
70 Johannes Caspersen
71 John Evei
72 John Ewje
73 John Tost: Evie
74 Jonas Ewie
75 Jonas Olsen Ewie
76 Knud Ellingsen
77 L. Amundsen
78 Lars Amundsen
79 Lars Evie
80 Lars Evje
81 Lars Jacobsen
82 Lars Larsen Tydsland
83 Lars Larsen Tysland
84 Lars Miller
85 Lars Tydskland
86 Lars Tønder
87 Lorentz L. Collund
88 Mads Bærntzen
89 Mons Olsen
90 Mons S: Brandt
91 Nicolaus P: Ham
92 Niels Erichsen
93 Ole Bugge
94 Ole Evie
95 Ole Ewie
96 Ole Falch
97 Ole Gvisling
98 Ole J: Berge
99 Ole Joh: Berge
100 Ole Jonassen Berge
101 Ole Molbach
102 Ole Qvislin
103 Ole Qvisling
104 Ole Thomassen
105 Otto Larsen
106 Peder Bendiksen
107 Peder Evie
108 Peder Ewie
109 Peder Nielsen
110 Peter S. Valentinsen
111 R: Præst
112 Rasmus F. Præst
113 Rasmus N: Aas
114 Rasmus N. Aas
115 Rasmus Prest
116 Rasmus Aas
117 Salomon Frost
118 Sivart A. Jacobsen
119 Sivert H. Gyre
120 Skipper Olai Alm
121 Wang Torbiørn