Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Bogense

Nr. Skipper
1 Ancher Christensen
2 Ancher Christiansen
3 Christen Krøll
4 Christian Krøll
5 Hans Fahnøe
6 Hans Falmøe
7 Hans Rasmusen
8 Hans Rasmussen
9 Jens J: Lund
10 Jens J. Lund
11 Jens Jensen Lund
12 Jespen Jwens
13 Jesper Jwens
14 Lars Nielsen
15 Mads Stephansen
16 Niels A. Tofte
17 Niels Erichsen
18 Niels Ericksen
19 Niels Tofte
20 Pioul Nielsen
21 Poul Nielsen