Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Brevik

Nr. Skipper
1 Abraham Egch
2 Albert Blehr
3 Alberth Blehr
4 Anders Erichsen
5 Anders Eriksen
6 Anders Windstrup
7 Anders Winstrup
8 Carl Coch
9 Christen Hvistendahl
10 Christen L. Hvistendahl
11 Christen Larsen Hvistendahl
12 Christian Bugge
13 Christies & Larsen
14 Christies et Larsen
15 Christopher Manal
16 Christys & Larsen
17 Claus Larsen
18 Claus Pedersen
19 Cristen Hvistendahl
20 Cristen L. Wistendahl
21 Cristen Larsen Hristendahl
22 Cristen Larsen Hvistendahl
23 Eilert Winter
24 Engelbreth Mannal
25 Engelbret Manal
26 Erich Andersen
27 Erich Egh
28 Erich Eich
29 Erik Eeg
30 Eylert Winter
31 Georg Christie
32 Gregers Benken
33 Gregers Bentsen
34 Gregers Bentzen
35 Gregers Manal
36 Grubbe Madame
37 Gunder Forbech
38 Gunder Forbek
39 Hans Erichsen
40 Hans Eriksen
41 Hans Holst
42 Hans Larsen
43 Hans Larsen Hvistedal
44 Hans Larsen Hvistendahl
45 Hans Poulsen
46 Hans Winter
47 Hans Winther
48 Herman Johnsen
49 Jacob Grubbe
50 Jacob Nielsen
51 Jens Halvorsen
52 Jens Schiott
53 Jens Schiødt
54 Jens Schaaning
55 Jens Schaanning
56 Jesper Olsen
57 Joachim Borsse
58 Jochum Borse
59 Jochum Borsse
60 Johanes Giermundsen
61 Johannes Giernmundsen
62 Karen Grubbe
63 Kittel Hansen Kiøge
64 Kittil Hansen
65 Lars Christensen
66 Lars Ellingsen
67 Lars Hansen
68 Lars Hansen Coch
69 Lars Hwistendal
70 Lars Larsen
71 Lars Larsen Hvistendahl
72 Lars Larsen Kvistendahl
73 Lars Nielsen
74 Lars Schvintt
75 Lars Schwint
76 Lars Wrigt
77 Lars Wrigth
78 Niels Coch
79 Niels Hansen
80 Niels Larsen
81 Ole Grubbe
82 Ole Hansen
83 Ole Holm
84 Ole Olsen Ulfmoen
85 Peder Clausen Heiding
86 Peder Clausen Heyding
87 Peder Pedersen
88 Peter Pedersen
89 Robert Redman
90 Stian Ellingsen
91 Søren Erichsen
92 Søren Ring
93 Thomas Winstrup