Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Danmark

Nr. Skipper
1 Asmus Wraman
2 Bertel Jørgensen
3 Christen Andersen
4 Hans Voigt
5 Jens J: Fendrick
6 Jens Pederersen
7 Jens Pedersen
8 Lambrecht Nielsen
9 Michel Johansen
10 Niels Svarre
11 Peder Andersen
12 Peder Anderssen
13 Peder Møller
14 Povel Brande
15 Søren Boesen
16 Aasmus Wraman