Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Delfzijl

Nr. Skipper
1 Ale Weikes Klock
2 Ale Weikes Klok
3 Anders Tott
4 Arent Tammed Posh
5 Arent Tammes Post
6 Cornelius Kempkis
7 Derk Tammes
8 Dirk Tammes
9 Edde Onnen
10 Edzert Amsed
11 Edzert Amses
12 Geert Jans
13 Geert Jans Uiling
14 Gerrit Jans
15 Gerrit Jans Uiling
16 Gerrit Jans Viling
17 Gert Jans Viling
18 Henrich Lienss
19 Henrich Ruis
20 Henrick Liuss
21 Jan Cornelius
22 Jan Cornelius van der Zul
23 Jan Cornelius wan der Zyl
24 Jan Cornelus vander Jiil
25 Jannes Ocher
26 Johan Cornelius van der Zyl
27 Klaas Christians
28 Klaas Cristians
29 Lucas J: Straating
30 Lucas Straating
31 Luekas Jac. Straating
32 Olfert Ibes
33 Petter Jacob Hagel
34 Sikke P: de Bohr
35 Sikke Pieters de Boon
36 Sikke Piters Boer
37 Simon Jacobs
38 Tones Gertz