Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Drammen

Nr. Skipper
1 Abraham Ancher
2 Abraham Ancker
3 Adzer Christensen
4 Ancher Anchersen
5 Ancher B. Anchersen
6 Anders Borgen
7 Anders Dahle
8 Anders H: Hvass
9 Anders H. Kiær
10 Anders Nerildsen
11 Anders Nerilsen
12 Andreas Kiær
13 Asgul Rugtved
14 Atzer Christensen
15 Christen Christensen
16 Christen Falentinsen
17 Christen Møglestue
18 Christen Nielsen
19 Christen Paler
20 Christen Rødtangen
21 Christen Siberg
22 Christen Solberg
23 Christian Bruun
24 Christian Lans
25 Christian Rantom
26 Christian Runtom
27 Christian Rødtangen
28 Christian Valentinsen
29 Ellef Næschill
30 Erasmus Brandh
31 Erasmus Brandt
32 Erland Jacobsen
33 Friderich Ekkersberg
34 Fridrich Ekkersberg
35 Gabriel Faye
36 Gunder Bache
37 Gunder Backe
38 Gunder Gill
39 Gunder Mortensen
40 Gunder Mortenson
41 Hans Arnesen
42 Hans Falchenberg
43 Hans Faye
44 Hans H: Kiær
45 Hans Hansen Kiær
46 Hans Kirchgaard
47 Hans Lorang
48 Hans Lorange
49 Hans Nieman
50 Hans Niemann
51 Henrich Kiær
52 Henrick Kiar
53 Herman Arbo
54 Herman Eliassen
55 Herman Eliesen
56 Jacob Henr. Barends
57 Jacob Møller
58 Jacob Piters
59 Jens Carlsen
60 Jens Jwersen
61 Jens Jwresen
62 Jens Nichelsen
63 Jens Nickelsen
64 Johannes Arboe
65 Johnas Nielsen
66 Jonas Nielsen
67 Jver Stibolt
68 Jwer Stiboldt
69 Jwer Stibolt
70 Jørgen Andersen
71 Jørgen Lorensen
72 Lars Back
73 Lars Borresen
74 Lars Bæch
75 Lars Børresen
76 Morten Arøe
77 Morten Elster
78 Niels Hansen
79 Niels Herbrae
80 Niels Herbrue
81 Ole Dahl
82 Ole Hannevig
83 Ole Hannewiig
84 Oluf Nichelsen
85 Peder E. Schaug
86 Peder Em. Schouw
87 Peder N: Mørch
88 Peder N: Mørk
89 Peder Schriwer
90 Peter Chris: Baarlund
91 Peter Dardarel
92 Rorte Nichelsen
93 Rørede Nickelsen
94 Søren Hertvig Knap
95 Thor H: Lynneborg
96 Uldrich Neumann
97 Ulrich Neuman
98 Aasul Rugtved