Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Flekkefjord

Nr. Skipper
1 Anders L. Sotland
2 Aslag Aslagsen
3 Atlag Atlagsen
4 Berent Søyland
5 Berent Z. Nielssen
6 Brynild Thorsen
7 Christen Friderich Aamodt
8 Christian Fr. Aamodt
9 Christian Frid: Aamodt
10 Christian Hr. Aamodt
11 Christian Larsen
12 Christian Larssen
13 Christian Aamodt
14 Christopher Drivdal
15 Claus Torgrimsen
16 Daniel Johannesen
17 Daniel Johansen
18 Daniel Salvesen
19 Daniel Sveinevig
20 David Tollagsen
21 Diderich Smith
22 Gustav H.V. Koss
23 Hans And: Tiørsvog
24 Hans Andersen
25 Hans Andersen Tiørswog
26 Hans Asb. Netland
27 Hans Asbiørnsen Netland
28 Hans Austad
29 Hans Bugge
30 Hans C. Snabel
31 Hans Chr. Borhoug
32 Hans Christensen Wollen
33 Hans Finchels
34 Hans G. Bucholm
35 Hans Hansen
36 Hans J. Smit
37 Hans Jacob Smidt
38 Hans Mathiasen
39 Hans Mathiesen
40 Hans Mid Bøe
41 Hans Netland
42 Hans Nettland
43 Hans Siwertsen
44 Hans Smidt
45 Hans Tiørsvvog
46 Hans Tiørswog
47 Jacob Asch
48 Jacob Løgevig
49 Jens Andersen Tiørswog
50 Jens Bær
51 Jens Hellemarch
52 Jens Hendrich Bahn
53 Jens Jensen
54 Jens Tiørswog
55 Jonas Bessesen?
56 Lars Christophersen
57 Lars Haastad
58 Lars Haasted
59 Lars S. Ohnhamer
60 Lars S. Ohnhammer
61 Lars S. Weye
62 Lars S. Woye
63 Lars Sørensen Woye
64 Lars Woye
65 Mads Kiørefjord
66 Michael Sveege
67 Niels Beer
68 Niels Ch: Revdahl
69 Niels P: Fuglesang
70 Niels P. Fugelsang
71 Niels Pedersen Fugelsang
72 Niels R. Fuglesang
73 Niss N. Anholm
74 Niss Nissen Anholm
75 Niss P. Fugelsang
76 Ole A. Tiørswog
77 Ole J. Sundt
78 Ole Joh. Sundt
79 Ole Sveinumsen
80 Ole Sveinunsen
81 Ole Svendsen
82 Ole Tiørswog
83 Peder Gietmonsen
84 Peder Olsen Woye
85 Peder Pedersen
86 Peder Rafos
87 Peder Soelberg
88 Peter Jacob Jacobsen
89 Peter O: Woye
90 Petter Glud
91 Sigbiørn Tiørswog
92 Svend Wermundsen
93 Sven Wermunsen
94 Søren Waage
95 Tonnes Ewertsen
96 Tonnes Sunde
97 Tønes Stemer
98 Tønnes Aslagsen
99 Tønnes Atlagsen
100 Tønnes Borvig
101 Tønnes Ewertsen
102 Tønnes Lunde
103 Tønnes Sunde
104 Walter Geerts
105 Aasmund Larsen
106 Aasmund Larssen