Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Flekkefjord

Nr. Skipper
1 Abraham Fidie
2 Anders L. Sotland
3 Aslag Aslagsen
4 Atlag Atlagsen
5 Berent Søyland
6 Berent Z. Nielssen
7 Brynild Thorsen
8 Christen Friderich Aamodt
9 Christen Aamodt
10 Christian Fr. Aamodt
11 Christian Frid: Aamodt
12 Christian Hr. Aamodt
13 Christian Larsen
14 Christian Larssen
15 Christian Aamodt
16 Christopher Drivdal
17 Claus Torgrimsen
18 Daniel Johannesen
19 Daniel Johansen
20 Daniel Salvesen
21 Daniel Sveinevig
22 David Tollagsen
23 Diderich Smith
24 Gustav H.V. Koss
25 Hans And: Tiørsvog
26 Hans Andersen
27 Hans Andersen Tiørswog
28 Hans Asb. Netland
29 Hans Asbiørnsen Netland
30 Hans Austad
31 Hans Bugge
32 Hans C. Snabel
33 Hans Chr. Borhoug
34 Hans Christensen Wollen
35 Hans Finchels
36 Hans G. Bucholm
37 Hans Hansen
38 Hans J. Smit
39 Hans Jacobsen Smit
40 Hans Jacobsen Smith
41 Hans Jacob Smidt
42 Hans Mathiasen
43 Hans Mathiesen
44 Hans Mid Bøe
45 Hans Netland
46 Hans Nettland
47 Hans Ouestad
48 Hans Siwertsen
49 Hans Smidt
50 Hans Tiørsvvog
51 Hans Tiørswog
52 Jacob Asch
53 Jacob Løgevig
54 Jens Andersen Tiørswog
55 Jens Bær
56 Jens Hellemarch
57 Jens Hendrich Bahn
58 Jens Jensen
59 Jens Tiørswog
60 Jonas Bessesen?
61 Lars Christophersen
62 Lars Haastad
63 Lars Haasted
64 Lars S. Ohnhamer
65 Lars S. Ohnhammer
66 Lars S. Weye
67 Lars S. Woye
68 Lars Sørensen Woye
69 Lars Woye
70 Mads Kiørefiord
71 Mads Kiørefjord
72 Michael Sveege
73 Niels Beer
74 Niels Ch: Revdahl
75 Niels P: Fuglesang
76 Niels P. Fugelsang
77 Niels Pedersen Fugelsang
78 Niels R. Fuglesang
79 Niss N. Anholm
80 Niss Nissen Anholm
81 Niss P. Fugelsang
82 Ole A. Tiørswog
83 Ole J. Sundt
84 Ole Joh. Sundt
85 Ole Sveinumsen
86 Ole Sveinunsen
87 Ole Svendsen
88 Ole Tiørswog
89 Peder Gietmonsen
90 Peder Olsen Woye
91 Peder Pedersen
92 Peder Rafos
93 Peder Soelberg
94 Peter Jacob Jacobsen
95 Peter O: Woye
96 Petter Glud
97 Sigbiørn Tiørswog
98 Svend Wermundsen
99 Sven Wermunsen
100 Søren Waage
101 Tonnes Ewertsen
102 Tonnes Sunde
103 Tønes Stemer
104 Tønnes Aslagsen
105 Tønnes Atlagsen
106 Tønnes Borvig
107 Tønnes Ewertsen
108 Tønnes Lunde
109 Tønnes Sunde
110 Walter Geerts
111 Aasmund Larsen
112 Aasmund Larssen