Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Harlingen

Nr. Skipper
1 Andele Bones
2 Ane Hichesd. Han
3 Anne Hilchies Haan
4 Benjamin Ahr. Boon
5 Berent Hilkes
6 Claus Arjens Smith
7 Cornellius Jans Boon
8 Douwe Pitters
9 Egbert Clasen Tiktack
10 Fypke Klaasen
11 Garret Wilkes
12 Gerrit Douwis
13 Hansken Illdrids
14 Henrik Henriks
15 Jacob Jans Sholmak
16 Jan Egberts Jagen
17 Jan Harms Aakster
18 Jan Lamerk
19 Jan Poppers
20 Marthinius Vonk
21 Petter Ischims
22 Thomas Fliches
23 Tiaark Edes
24 Tiaart Eddes
25 Tiaart Edes
26 Tjaart Eddes
27 Tjaart Edes
28 Wander Jacobs