Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: København

Nr. Skipper
1 Anders E: Brandt
2 Anders Esp: Brandt
3 Anders H. Stork
4 Anders Hansen
5 Anders Isachsen
6 Anders Jensen
7 Anders Jr Præst
8 Anders Larsen Gierrild
9 Anders Pedersen
10 Anders Thomsen
11 Andreas Hansen
12 Andreas Jensen
13 Bernt Torkildsen
14 Bertel Nissen Smith
15 Biørn Qvist
16 Bjørn Qvist
17 Boje Hendrichsen
18 Booy Henrichs
19 Bøye Hendrichsen
20 Bøye Janson
21 Bøye Kettelsen
22 Bøye Kittelsen
23 Bøye Lorentz Pettersen
24 Bøye Peter Jensen
25 Bøye Pettersen
26 Carl C. Pedersen
27 Christ: H: Schagen
28 Christen A. Wrenger
29 Christen Sørensen Kiels
30 Christen Sørensen Kjelds
31 Christen Thygesen Storm
32 Christian D: Schade
33 Christian Dege
34 Christian H. Benjamen
35 Christian H. Benjamin
36 Christian Jorck
37 Christian Jork
38 Christian Jørgensen
39 Christian Poulsen
40 Christopher Amundsen
41 Cornelius Andersen
42 Cornelius Broetersen
43 Dines Christensen
44 Ernst S: Bruun
45 Fredrick Kyhl
46 Friderich Kyhl
47 Friderich Meredin
48 Frideric Kyhl
49 Fridrik Jorgensen
50 Gerrit Pettersen
51 Giort F. Bagger
52 Hans A. Koordt
53 Hans Andersen Bang
54 Hans Andersen Kordt
55 Hans Bang
56 Hans Berensen
57 Hans Brandt
58 Hans C: Deyn
59 Hans C. Degn
60 Hans C. Juul
61 Hans Chr: Degn
62 Hans Chrestensen
63 Hans Christens. Juul
64 Hans Christensen Degen
65 Hans Christian Degen
66 Hans Christian Degn
67 Hans Degen
68 Hans E. Brandt
69 Hans Ernst
70 Hans H: Buhmann
71 Hans H: Buman
72 Hans H. Hansen
73 Hans Heinbugel
74 Hans Hellesen
75 Hans Henrich Buhmann
76 Hans Henrick Buemann
77 Hans J: Sonne
78 Hans Jens: Skruld
79 Hans Jensen Woxholm
80 Hans Jonnesen
81 Hans Jørgen Sonne
82 Hans Kordt
83 Hans Lorensen
84 Hans Lorentzen
85 Hans Mathisen
86 Hans Møller
87 Hans Nielsen
88 Hans Nielson
89 Hans P: Bohne
90 Hans P. Møller
91 Hans Pedersen Manøe
92 Hans Petersen Mølloe
93 Hans Petter Pettersen
94 Hans Poulsen Bohne
95 Hans Pulsen Bohne
96 Hans Sørensen
97 Hans Thuesen
98 Hans Tomesen
99 Hans Tønnesen
100 Hay Jørgensen
101 Hendrick Jansen
102 Henning P: Bohn
103 Henrich Jansen
104 J. J. Finderick
105 Jacob Chr. cramer
106 Jacob Crammer
107 Jacob Luytkis
108 Jan Bøyesen
109 Jens Arentsen
110 Jens Arntsen
111 Jens Christian Muller
112 Jens J: Arentsen
113 Jens J: Fendrich
114 Jens Jørgen Arntsen
115 Jens Knudsen
116 Jens Krigsmann
117 Jens Lorentzen
118 Jens Malles
119 Jens Mallii
120 Jens Mariager
121 Jens N. Mariager
122 Jens Nickelsen
123 Jens P. Marker
124 Jens Singdalsen
125 Jens Sørensen
126 Jens Thuesen
127 Jep N. Holm
128 Jeppe H. Holm
129 Jeppe Holm
130 Jeppe O: Bonss
131 Jeppe Olsen Bons
132 Jeppe Olsen Bøns
133 Jess P: Maag
134 Jess Petersen Maag
135 Johan Conrad Brun
136 Johan Conrad Brunn
137 Johan Hendrich Bragh
138 Johan Henrich Wigant
139 Johan Mendrich Bragh
140 Johan O. Lund
141 Johan Thordsen
142 Johan Thorsen
143 Johan Thortsen
144 Johan Toreltsen
145 Johan Tortsen
146 Johan Tortzen
147 John Tordtsen
148 Jørgen A: Kolberg
149 Jørgen H: Holm
150 Jørgen Hansen Holm
151 Jørgen Hedeman
152 Jørgen J. Mindelborg
153 Jørgen Jørgensen
154 Jørgen Kolberg
155 Jørgen Nielsen
156 Kristen Sørensen Kiels
157 Larentz Mathisen
158 Lars Færøe
159 Lars H. Færøe
160 Lars Mortensen Ancker
161 Lars N. Ancher
162 Lorens L. Bruun
163 Lorens Lorensen
164 Lorents Gab: Petresch
165 Lorentz Bruun
166 Lorentz L. Bruun
167 Lorentz Lorentzen
168 Lorentz Mathis:
169 Lorentz Mathisen
170 Lorenz Mathiesen
171 Lyder Adam Dith.
172 Mads A. Munch
173 Mads Hansen
174 Mauritz Andersen
175 Niels Andersen Hollender
176 Niels Gudmandsen
177 Niels Gudmundsen
178 Niels Holm
179 Niels Jørgensen
180 Niels Lorentzen
181 NIels P: Holm
182 Niels Pedersen Holm
183 Nils Fischer
184 Niss Bertels: Maay
185 Nisse Bertels: Maag
186 Ole Fridrichsen
187 Ole Halstrøm
188 Ole Rasmussen
189 Oluf Allorsøe
190 Oluf Attlesve
191 Ped. Hans Riis
192 Peder Hans. Riis
193 Peder Hansen
194 Peder Hansen Riis
195 Peder J. Blachen
196 Peder J. Blacken
197 Peder Lindberg
198 Peder Lorensen
199 Peder Paulsen
200 Peder Poulsen
201 Peder S. Smit
202 Peter B. Smith
203 Peter Hansen
204 Peter J. Giese
205 Peter J. Gilse
206 Peter Johan Munthe
207 Peter Krigsmann
208 Peter Lorentzen
209 Peter Marcussen
210 Peter Nic. Lausen
211 Peter P. Grodt
212 Peter Petersen
213 Peter Petersen Grodt
214 Peter R. Smidt
215 Peter Svensen
216 Petter B. Pettersen
217 Petter Bliken
218 Petter Hansen Riis
219 Petter L. Pedersen
220 Petter L. Petters.
221 Petter L. Pettersen
222 Petter Lorentz Pettersen
223 Petter Lorentz Petterson
224 Petter N. Lausen
225 Petter Pettersen Grodt
226 Petter Rasmussen Schierf
227 Petter S. Smith
228 Poul Christensen
229 Poul H. Jordt
230 Poul Henr: Hiorth
231 Poul Henr. Hiorth
232 Poul Hiort
233 R. Dircks
234 Rasmus Augsburg
235 Rasmus Block
236 Rasmus Eschildsen
237 Rasmus Eskildsen
238 Rasmus N: Angsborg
239 Rasmus N: Augsburg
240 Rasmus NIcolay Augsburg
241 Rasmus S. Wulff
242 Soren Nielsen Mariager
243 Stephen H. Jansen
244 Svend P. Smidt
245 Søren N: Mariager
246 Thim F. Jargau
247 Thim Fridr. Jargun
248 Thomas Thommasen
249 Tim Frid: Jargau
250 Tim T: Jargau
251 Tønnes Lindernd
252 Tønnes Linderoed
253 Ulrich Fischer
254 Urban A: Floer