Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Korsør

Nr. Skipper
1 Albert Jensen Langeland
2 Anders Michelsen
3 Anders Mickelsen
4 Bertel Jørgensen
5 Bonde Bondesen
6 Bunde Bundesen
7 Christen Olsen
8 Christen Ruus
9 Hans Arandrider
10 Hans Eegholm
11 Hans Møller
12 Iver Eeg
13 Jens D: Buch
14 Jens D. Buck
15 Jens D. Buqk
16 Jens Davidsen Buch
17 Lorentz Petersen Steinberg
18 Lorentz Pettersen
19 Mads Pogdall
20 Niels Bache
21 Niels Jespersen
22 Niels Sommer
23 Niels Sømmer
24 Ole Winter
25 Søren Bolsen
26 Søren Bosen