Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: London

Nr. Skipper
1 Edvard Fimninger
2 Edvard Firminger
3 Georg Pearson
4 Georg Poad
5 James P: Parcker
6 James W. Parcker
7 Joen Hobday
8 John Friigs
9 John Grigs
10 John Griigs
11 John Holdai
12 John Waters
13 John Wilkinson
14 Jon Daugall
15 Jon Grugs
16 Richard Davy
17 Richard Day
18 Robbert Wentres
19 Robbert Wintres
20 Thomas Woodhouse
21 William Bilby
22 William Bilbye
23 William Graves
24 William Grieves
25 William Hodge