Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: London

Nr. Skipper
1 Edvard Fimninger
2 Edvard Firminger
3 Francis Maxvil
4 Georg Pearson
5 Georg Poad
6 James P: Parcker
7 James W. Parcker
8 Joen Hobday
9 John Friigs
10 John Grigs
11 John Griigs
12 John Holdai
13 John Waters
14 John Wilkinson
15 Jon Daugall
16 Jon Grugs
17 Richard Davy
18 Richard Day
19 Robbert Wentres
20 Robbert Wintres
21 Thomas Woodhouse
22 William Bilby
23 William Bilbye
24 William Graves
25 William Grieves
26 William Hodge