Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Marstal

Nr. Skipper
1 Albert Alb: Junior
2 Albert Albertsen Boye
3 Albert Albortsen
4 Albert Chr: Keysen
5 Albert H: Hansen
6 Albert H. Hanssen
7 Alberth Albertsen Bøye
8 Alberth Albertsen Junior
9 Albert Hermandsen Hansen
10 Albert Herman Hansen
11 Alberth Hermansen Hansen
12 Albrect Albr: Boye
13 Albrect H. Hansen
14 Albrect H. Kaysen
15 Albrect Hermansen
16 Albret A: Bøye
17 Albret Albretien
18 Albret Albretsen
19 Albret C. Bøye
20 Albret H. Hansen
21 Albreth Bøye
22 Albret Hermansen
23 Albreth Kaysen
24 Albret Rasmusen
25 Albret Rasmussen
26 Anders Hansen
27 Anders Hanssen
28 Christen Christensen
29 Christen Jørg. Bøye
30 Christen Jørgensen
31 Clas M. Bøye
32 Claus Cristensen
33 Claus M: Bøye
34 Claus Madsen Bøye
35 Cristen Christensen
36 Cristen Cristensen
37 Cristen Jørgensen
38 Cristen Jørgensen Bøye
39 Frands Olsen
40 Frans Olsen
41 Gerhard Hans Hermansen
42 Gothard H: Hermansen
43 Gothard Hansen Hermansen
44 Hans A: Bøye
45 Hans A: Levinsen
46 Hans A. Bøye
47 Hans Alb: Boye
48 Hans Alb: Lewinsen
49 Hans Alb: Lovinsen
50 Hans Alb. Bøye
51 Hans Albert Levinsen
52 Hans Albert Lewinsen
53 Hans Albertsen Bøye
54 Hans Albr: Boye
55 Hans Albr: Lewinsen
56 Hans Albretsen Bøye
57 Hans Ch: Minor
58 Hans Chr: Minor
59 Hans Christ: Minor
60 Hans Christensen Minor
61 Hans Chrit: Minor
62 Hans Cht. Minor
63 Hans Crist: Minor
64 Hans Cristensen
65 Hans H: Hermann
66 Hans Hansen Hermandsen
67 Hans Herm Andsen
68 Hans Hermansen
69 Hans J: Bøye
70 Hans Jørgen Boge
71 Hans Jørgen Bøye
72 Hans Jørgensen Boye
73 Hans Jørgensen Bøy
74 Hans Jørgensen Bøye
75 Hans Levin Kroman
76 Hans Minor
77 Hans Mortensen Birkholm
78 Hans Nielsen
79 Hans P: Kromann
80 Hans P. Kroeman
81 Hans P. Krormann
82 Hans Pet: Kromann
83 Hans Peter Kroemann
84 Hans Peter Kromann
85 Hans Petersen
86 Hans Rasmusen
87 Hans Rasmussen
88 Jens Albertsen
89 Jens Albretsen
90 Jens Bager
91 Jens Bagger
92 Jens Brandt
93 Jens Bøye
94 Jens Dager
95 Jens Jensen Bagger
96 Jens M: Bøye
97 Jens Madsen Bøye
98 Jens Matsen Bøye
99 Jens Nager
100 Jens P. Brandt
101 Jens Pedersen Brandt
102 Jens Pell. Brandt
103 Johan Chr. Nissen
104 Johan Christopher Nissen
105 Johan Nissen
106 Jørgen C. Friis
107 Jørgen C. Frus
108 Jørgen Christensen
109 Jørgen Christiansen
110 Jørgen Fr: Krul
111 Jørgen Frid: Krull
112 Jørgen Friderich: Krull
113 Knud Jensen
114 Levin Hamen
115 Levin Hansen
116 Levin Kroeman
117 Levin Kroman
118 Levin Kromann
119 Lewis Kroman
120 Lewyn Hansen
121 Livin Kromann
122 Marcus Nielsen
123 Marius Nielsen
124 Markus Nielsen
125 Martus Nielsen
126 Niels Bruun
127 Niels Hansen
128 Niels P: Bruun
129 Niels P. Bruun
130 Niels Pedersen Brun
131 Niels Pedersen Bruun
132 Naaman Faber
133 Naamans Faber
134 Naamen Faber
135 Rasmus C: Fabretius
136 Rasmus Christensen Minor
137 Rasmus Clausen Fabritius
138 Rasmus Hansen
139 Rasmus Jørgensen
140 Rasmus Olsen
141 Rasmus Rasmusen
142 Rasmus Rasmussen
143 Rsmus Rasmusen