Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Marstal

Nr. Skipper
1 Albert Alb: Junior
2 Albert Albertsen Boye
3 Albert Albortsen
4 Albert Chr: Keysen
5 Albert H: Hansen
6 Albert H. Hanssen
7 Albert Hermandsen Hansen
8 Albert Herman Hansen
9 Alberth Hermansen Hansen
10 Albrect Albr: Boye
11 Albrect H. Hansen
12 Albrect H. Kaysen
13 Albrect Hermansen
14 Albret A: Bøye
15 Albret Albretien
16 Albret Albretsen
17 Albret C. Bøye
18 Albret H. Hansen
19 Albreth Bøye
20 Albret Hermansen
21 Albreth Kaysen
22 Albret Rasmusen
23 Albret Rasmussen
24 Anders Hansen
25 Anders Hanssen
26 Christen Christensen
27 Christen Jørg. Bøye
28 Christen Jørgensen
29 Clas M. Bøye
30 Claus M: Bøye
31 Claus Madsen Bøye
32 Frands Olsen
33 Frans Olsen
34 Gerhard Hans Hermansen
35 Gothard H: Hermansen
36 Hans A: Bøye
37 Hans A: Levinsen
38 Hans A. Bøye
39 Hans Alb: Boye
40 Hans Alb: Lewinsen
41 Hans Alb: Lovinsen
42 Hans Alb. Bøye
43 Hans Albert Levinsen
44 Hans Albert Lewinsen
45 Hans Albr: Boye
46 Hans Albr: Lewinsen
47 Hans Ch: Minor
48 Hans Chr: Minor
49 Hans Christ: Minor
50 Hans Christensen Minor
51 Hans Chrit: Minor
52 Hans Cht. Minor
53 Hans Crist: Minor
54 Hans H: Hermann
55 Hans Hansen Hermandsen
56 Hans J: Bøye
57 Hans Jørgen Boge
58 Hans Jørgen Bøye
59 Hans Jørgensen Boye
60 Hans Jørgensen Bøy
61 Hans Minor
62 Hans Nielsen
63 Hans P: Kromann
64 Hans P. Kroeman
65 Hans P. Krormann
66 Hans Pet: Kromann
67 Hans Peter Kroemann
68 Hans Peter Kromann
69 Hans Petersen
70 Hans Rasmusen
71 Hans Rasmussen
72 Jens Albertsen
73 Jens Albretsen
74 Jens Bager
75 Jens Bagger
76 Jens Brandt
77 Jens Bøye
78 Jens Dager
79 Jens Jensen Bagger
80 Jens M: Bøye
81 Jens Madsen Bøye
82 Jens Matsen Bøye
83 Jens Nager
84 Jens P. Brandt
85 Jens Pedersen Brandt
86 Jens Pell. Brandt
87 Johan Chr. Nissen
88 Johan Nissen
89 Jørgen C. Friis
90 Jørgen C. Frus
91 Jørgen Christensen
92 Jørgen Christiansen
93 Jørgen Fr: Krul
94 Jørgen Frid: Krull
95 Jørgen Friderich: Krull
96 Knud Jensen
97 Levin Hamen
98 Levin Hansen
99 Levin Kroeman
100 Levin Kromann
101 Lewyn Hansen
102 Marcus Nielsen
103 Marius Nielsen
104 Markus Nielsen
105 Martus Nielsen
106 Niels Bruun
107 Niels Hansen
108 Niels P: Bruun
109 Niels P. Bruun
110 Niels Pedersen Brun
111 Naaman Faber
112 Naamans Faber
113 Naamen Faber
114 Rasmus C: Fabretius
115 Rasmus Clausen Fabritius
116 Rasmus Hansen
117 Rasmus Jørgensen
118 Rasmus Olsen
119 Rasmus Rasmusen
120 Rasmus Rasmussen
121 Rsmus Rasmusen