Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Nakskov

Nr. Skipper
1 Anders Jeppesen
2 Christen C. Eschen
3 Christen Carl Esken
4 Christian C. Erichen
5 Christian C. Esken
6 Christian Carl Eschen
7 Christian Carl Esken
8 Christian Carl Osken
9 Christian O: Esken
10 Claus Hansen
11 Fridrich Christensen
12 Hans Andersen
13 Hans Brandt
14 Hans C. Brandt
15 Hans Møller
16 Jan N: Jusk
17 Jan Nielsen Just
18 Jens Diderichsen
19 Jens Didrichsen
20 Johan F: Holm
21 Johan Fr: Holm
22 Johan Friderik Holm
23 Johan Fridr. Holm
24 Johan N: Just
25 Johan Nielsen Just
26 John Fridrik Holm
27 John N: Just
28 Johon Friderich Holm
29 Jørgen Frid: Holm
30 Lars Olsen
31 Niels Jensen
32 Niels Larsen
33 Peder Hansen Noom
34 Peder Jørgensen
35 Peder Muller