Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Nakskov

Nr. Skipper
1 Anders Jeppesen
2 Caspar Simensen
3 Casper Simonsen
4 Christen C. Eschen
5 Christen Carl Esken
6 Christian C. Erichen
7 Christian C. Esken
8 Christian Carl Eschen
9 Christian Carl Esken
10 Christian Carl Osken
11 Christian O: Esken
12 Claus Hansen
13 Daniel Jensen
14 Frederik Just
15 Fridrich Christensen
16 Hans Andersen
17 Hans Brandt
18 Hans C. Brandt
19 Hans Møller
20 Jacob Krom
21 Jan N: Jusk
22 Jan Nielsen Just
23 Jens Diderichsen
24 Jens Didrichsen
25 Jens Jensen Bager
26 Johan F: Holm
27 Johan Fr: Holm
28 Johan Frederik Holm
29 Johan Friderik Holm
30 Johan Fridr. Holm
31 Johan N: Just
32 Johan Nielsen Just
33 John Fridrik Holm
34 John N: Just
35 Johon Friderich Holm
36 Jørgen Frid: Holm
37 Lars Olsen
38 Niels Jensen
39 Niels Larsen
40 Peder Alberth
41 Peder Clausen
42 Peder Hansen Noom
43 Peder Jørgensen
44 Peder Muller
45 Poul Danchel
46 Poul Dankel
47 Rasmus Poulsen