Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Nyborg

Nr. Skipper
1 Christen Madsen
2 Erich Birkholm
3 Erich Jørgensen
4 Hans Ramsusen
5 Hans Rasmusen
6 Hans Rasmussen
7 Jacob Knudsen
8 Jacob Nielsen Knudsen
9 Jacob Rasmussen
10 Lars Hichman
11 Lars Wechmann
12 Lars Wichman
13 Lars Wichmann
14 Lars Wickmann
15 Lars Wikman
16 Lars Wikmann
17 Peder Andersen
18 Peder S: Winkler
19 Peder Winchler
20 Peder Aarslef
21 Peder Aarslek
22 Peter Winckler
23 Rasmus Knudsen
24 Rasmus Nielsen