Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Nykøbing Mors/Sjælland

Nr. Skipper
1 Albert Eriksen Minor
2 Albert Minon
3 Albert Minor
4 Albreth E. Winor
5 Christen Møller
6 Erich Birchholm
7 Erich C: Birchholm
8 Erich Chr. Birchholm
9 Erich Christ: Birkholm
10 Erik Cristian Birkholm
11 Friderich Franchfurt
12 Hans Brygge
13 Hans J: Brugger
14 Hans J: Brygger
15 Hans J. Brygger
16 Hans Jørgen Brygger
17 Hans Meltoft
18 Hans Nielsen
19 Hans Rasmussen
20 Hans Spinden
21 Jacob Løye
22 Jens Holm
23 Jens Løye
24 Jens Madsen
25 Jens Matsen
26 Jens Nielsen
27 Jeppe Larsen
28 Knud Krog
29 Morten Olsen
30 Morthen Olsen
31 Niels M: Sie
32 Niels Madsen
33 Niels Matsen Sie
34 Niels Olssen
35 Niels Wisborg
36 Ole Minoer
37 Ole Minor
38 Peder Christensen
39 Peder Larsen
40 Søren Larsen