Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Sønderborg

Nr. Skipper
1 Amon Jwersen
2 Anders Pedersen
3 Anders Pettersen
4 Asmund Jversen
5 Asmus Jversen
6 Asmus Jwersen
7 Christian Berentsen
8 Christian H: Benjamin
9 Christian Hansen Benjamin
10 Christian Møller
11 Christiansen P.
12 Christoffer Tomsen
13 Claus Clausen
14 Claus Cordtsen
15 Claus Cortsen
16 Claas Clausen
17 Friderich Harbo
18 Fridrick Harboe
19 Hans Christian Madsen
20 Hans Cristian Madsen
21 Hans J: Miang
22 Hans Jacobsen Miang
23 Hans Joh. Miang
24 Hans Johanesen Miang
25 Hans Johansen Mang
26 Hans Rasmussen
27 Hans Wang
28 Jacob Cordt
29 Jacob Krabbe
30 Jan Christensen
31 Jan Christians
32 Jens J: Nielsen
33 Jens J. Nielsen
34 Jens Jørgen Nielsen
35 Johan Christensen
36 Johan Ditløfsen
37 Johan Johansen
38 Johannes J: Junior
39 Johannes Joh: Junior
40 Johannes Johansen
41 John Joughin
42 Jørgen Detløfsen
43 Jørgen Ditlefsen
44 Jørgen Hansen
45 Jørgen Thomsen
46 Lorens P. Bohne
47 Lorentz Petr. Bohne
48 Mahias Peter Jwersen
49 Martinius Sørensen
50 Mathias Bøhne
51 Mathias P: Jversen
52 Mathias P: Jwersen
53 Mathias P. Jversen
54 Mathias P. Jwersen
55 Mathias Pet. Bohne
56 Mathias Spicher
57 Matthias Peter Jversen
58 Michel Michelsen
59 Mickel Mickelsen
60 Nicolay Namany
61 Peder Krigsmann
62 Peder Sørensen Borg
63 Peter H. Rasch
64 Peter J: Berg
65 Peter Jepsen
66 Peter Leymann
67 Peter Petersen
68 Petter Krigsman
69 Petter Nissen
70 Rasmus Christensen
71 Rasmus Kelleman
72 Rasmus Kellermann
73 Uldrich Olsen
74 Uldrich Olsen Junior
75 Uldrik Olsen junior
76 Ulrich Olsen
77 Valentin Christensen
78 Vallentin Cristensen
79 Wilh: Baakman