Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Sogndal

Nr. Skipper
1 Amund Amundsen
2 Berent Løvaas
3 Bernt Lovaas
4 Carl Jensen
5 Ellert Jacobsen
6 Eschild Smidth
7 Eskild Jacobsen
8 Eskild Smith
9 Hans Berwitz
10 Hans Bovetz
11 Hans Bowitz
12 Hans Kiersbom
13 Hans Kirsebohm
14 Hans Kirsebom
15 Jacob Peders: Wollen
16 Jacob Pedersen Wold
17 Jacob Pedersen Wollen
18 Jacob Smit
19 Jacob Smith
20 Jacob Wollen
21 Joen Watland
22 Johannes K. Moll
23 Johannes Moll
24 John Watland
25 John Wattand
26 Lars Tronsen
27 Lars Winlher
28 Lars Winter
29 Lars Winther
30 Niels Edle
31 Niels Elle
32 Peder O: Drageland
33 Peder O. Drageland
34 Peter Borwitz
35 Peter Bovits
36 Peter O: Dageland
37 Thomas Haue
38 Thønnes Haue