Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Sogndal

Nr. Skipper
1 Amund Amundsen
2 Berent Løvaas
3 Bernt Lovaas
4 Carl Jensen
5 Ellert Jacobsen
6 Eschild Smidth
7 Eskild Jacobsen
8 Eskild Smith
9 Hans Berwitz
10 Hans Bovetz
11 Hans Bowitz
12 Hans Kiersbom
13 Hans Kirsebohm
14 Hans Kirsebom
15 Jacob Brynildsen
16 Jacob Brønyldsen
17 Jacob Peders: Wollen
18 Jacob Pedersen Wold
19 Jacob Pedersen Wollen
20 Jacob Pettersen
21 Jacob Smit
22 Jacob Smith
23 Jacob Wollen
24 Joen Watland
25 Johannes K. Moll
26 Johannes Moll
27 John Watland
28 John Wattand
29 Lars Tronsen
30 Lars Winlher
31 Lars Winter
32 Lars Winther
33 Niels Edle
34 Niels Elle
35 Peder O: Drageland
36 Peder O. Drageland
37 Peter Borwitz
38 Peter Bovits
39 Peter O: Dageland
40 Thomas Haue
41 Thønnes Haue
42 Torjus Løraas