Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Tønsberg

Nr. Skipper
1 Adolph Riddervold
2 Adolph Ridderwold
3 Amun Walløe
4 Anders A: Backe
5 Anders Andersen
6 Anders Bache
7 Anders Backe
8 Anders Berg
9 Anders Boleren
10 Anders Bolern
11 Anders Føyen
12 Anders H: Føyen
13 Anders Hansen Føye
14 Anders J: Bockelin
15 Anders J. Bolern
16 Anders Jensen
17 Anders Jensen Boelern
18 Anders Jensen Bollern
19 Anders Jensen Bolærn
20 Anders Knudsen Berg
21 Anders Lorentzen
22 Anders Næss
23 Anders Olsen Teyen
24 Anders Olsen Teyn
25 Andreas Føyn
26 Andreas Hansen Føyen
27 Anon Walløe
28 Baadsleilighed
29 Christen Føyen
30 Christen Hovland
31 Christen Howland
32 Christen Kruche
33 Christen Lie
34 Christen O: Hovland
35 Christen Olsen Howland
36 Christopher Næss
37 Christophr Næss
38 Ellias Føyer
39 Erich Olsen Dahl
40 Friderich Eckersberg
41 Friderich Ekkersberg
42 Fridrick Ekkersberg
43 Gregers Samsing
44 Halvor Holm
45 Halvor L: Holm
46 Hans Albom
47 Hans And. Morwig
48 Hans Andersen Mowig
49 Hans Holm
50 Hans Jacobsen
51 Hans Svends: Holm
52 Hans Swensen Holm
53 Hans Zachariasen
54 Hendrich Nass
55 Hendrich Næss
56 Henrich Lorang
57 Henrich Næss
58 Jac: Hendrichs: Berg
59 Jacob Berg
60 Jacob Hendrichen Berg
61 Jacob Henrichsen Berg
62 Jacob Larsen
63 Jacob Svendsen
64 Jacob Swendsen
65 Jahn Andersen
66 Jaob Svendsen
67 Jens Hovland
68 Jens Howland
69 Jens Olsen Hovland
70 Jens Olsen Howland
71 Jens Samsing
72 Jens Wolf
73 Johan Ch: Kock
74 Johan Christian Koch
75 Johan Christian Kock
76 Johan Cht. Koch
77 Johannes Brun
78 Johannes Bruu
79 Johannes Henning
80 Johannes Steenberg
81 John Ch: Kock
82 Jsach Abrahamsen
83 Jsach Abrhamsen
84 Jsaach Abrahamsen
85 Jørgen Føyen
86 Knud Tømereeg
87 Knud Tømmereeg
88 Lars Erichsen
89 Lars Gullichsen
90 Lars Gullichson
91 Lars Gullicksen
92 Lars Olsen Berg
93 Lorents Erichsen
94 Mathias Føyen
95 Mathias Olsen
96 Michel Hansen Øre
97 Niels Clausen Hejding
98 Niels Egenes
99 Niels Hejding
100 Niels J. Egeness
101 Niels Johnsen Egeness
102 Niels Tendrup
103 Niels Terndrup
104 Niels Thue
105 Nies Thue
106 Ole Back
107 Ole Backe
108 Ole Larsen
109 Ole O: Tangen
110 Ole Olsen Huusvig
111 Ole Olsen Huuswig
112 Ole Olsen Tangen
113 Peder Christophersen
114 Peder Christophersen Biørneboe
115 Peder Heiding
116 Peder Hejding
117 Peder Heyding
118 Peder N. Mørk
119 Peder Nielsen Mørch
120 Peder Nielsen Mørk
121 Rasmus Jngebrethsen
122 Steen O: Bolem
123 Steen Olsen Bolern
124 Steen Olsen Bollern
125 Steen Olsen Bolærn
126 Søren Huusøe
127 Søren N: Huuse
128 Søren Nielsen
129 Søren Nielsen Husøe
130 Søren Nielsen Huuse
131 Søren Nielsen Huusøe
132 Thor Henrick Lyneberg
133 Thormoe Olsen
134 Tormoe Olsen
135 Truls A: Weyer
136 Truls Andersen Weyer
137 Truls Weijor