Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Thisted

Nr. Skipper
1 Christen Andersen Møll
2 Christen Bandie
3 Christen Draxbek
4 Christen Krog
5 Christen Madtsen
6 Jens Hoker
7 Jens Hokøer
8 Lars Jngvorsen
9 Peder Ibsen Holm
10 Peder Iversen
11 Peder Jbsen Holm
12 Peder Madsen Holm
13 Peder Madtz. Holm
14 Pouvel Brundberg