Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Tjøme

Nr. Skipper
1 Anders Anonsen
2 Anders Mathiesen
3 Anders Ols: Eyne
4 Anders Olsen Eyene
5 Anders Olsen Eyne
6 Anders Torgeren
7 Anders Torgersen
8 Annon Nielsen
9 Anon Andersen
10 Anon Geertsen
11 Anon Gertsen
12 Anon Nielsen
13 Anun Nielssen
14 Carl Werner
15 Christen Kiærnaas
16 Christen Kiærnaas eller Sundene
17 Christen L: Sundene
18 Christen Madsen
19 Christen Nielsen Goen
20 Christen Sundene
21 Christian Nielsen Goen
22 Christian Svendsen
23 Christopher Poulsen
24 Elias Ørbek
25 Even Hendrichsen Holtekiær
26 Even Holtekiær
27 Ewen H: Holtekiær
28 Ewen Henricks Holtekiær
29 Friderich Hauff
30 Gulich Mortensen
31 Gullich Mortensen
32 Gullich Mortensen Biørnwog
33 Gullich Morthensen
34 H: Olsen Weilgaard
35 H. Olssen Weilgaard
36 Hans Ch: Helgerøe
37 Hans Christ: Helgerøe
38 Hans Christ. Helgerøe
39 Hans Cht: Helgerøe
40 Hans Cht. Helgerøe
41 Hans Haraldsen
42 Hans Helgerød
43 Hans Helgerøe
44 Hans Nielsen
45 Hans Nielsen Goen
46 Hans Olsen
47 Hans Torgers: Engøe
48 Harald Billesen
49 Harald Bilofsen
50 Harald Bilowsen
51 Jacob Hansen
52 Johan Hansen
53 John Hansen
54 Jsaach Amundsen
55 Jver Lars. Bockely
56 Jver Larsen Bochelye
57 Jver Larsen Bockelye
58 Jwen Larsen Boekely
59 Jwer L: Bochelje
60 Jwer L. Borhely
61 Jwer Larsen Bochelye
62 Jørgen Hansen
63 Jørgen Henrichsen
64 Jørgen Jacobsen
65 Jørgen Jacobs Gorn
66 Knud Mortensen
67 Lars C. Helgerud
68 Lars Chr. Helgerud
69 Lars Henrichsen
70 Lars Johnsen
71 Lars Olsen
72 Lars Reyersen
73 Ludvig Christensen
74 Ludvig Sundene
75 Mads Giertsen
76 Niels Olsen Kragerøe
77 Niels Olsen Kragrøe
78 Ole Andersen
79 Ole J. Hau
80 Ole Jensen Hou
81 Ole Jensen Hough
82 Ole Nielsen
83 Ole Olsen Moe
84 Ole Thoresen
85 Ole Thorsen
86 Ole Thorssen
87 Paul Henrichsen
88 Peder Mathiassen
89 Peder Mathiesen
90 Peder Mathisen
91 Peder Matthiasen
92 Peder Nielsen
93 Peder Olsen Strand
94 Peter Mathiesen
95 Poul Envoldsen
96 Poul Henrichsen
97 Søren Biørness
98 Søren Hansen
99 Søren Hansen Riiber
100 Søren Hanssen
101 Søren Ols. Biønness
102 Søren Olsen Brossøe
103 Søren Olsen Brøssøe
104 Søren Olssen Brøsøe
105 Wilhelm Olsen
106 Wilhelm Olsen Goen
107 Aanon Giertsen