Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Hjemsted: Vest Friisland

Nr. Skipper
1 Bouche Harmens
2 Cornelius Willems
3 Folchert Joches
4 Freerk Reinders
5 Gerlof Foplus
6 Hayen H. Sloten
7 Jacob W: Lain
8 Jacob Wilhelm Lain
9 Jacob Wilhelm Lyn
10 Jan J. Schipper
11 Jan Schipper
12 Klaas Harmens
13 Lambert Tiktak
14 Lutje Gudsberte
15 Melcher Hybrichs
16 Melcher Onchen
17 Simon Brantz
18 Thomas Fliches
19 Uldrich Edden