Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Opprinnelses- og bestemmelsesstedet Wyk auf Føhr

Nr. Skipper Fartøy
1 Anders Bohn
2 Fridrich Bonchen
3 Harke Jensen
4 Jørgen Frodden
5 Jørgen Frødden
6 Knud Thede Poulsen
7 Knudt th: Paulsen
8 Marten Olufs:
9 Richert Jappen
10 Tønnes Bøyesen
11 Urban Willems