Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, statistikk

Skipsanløp for Sand

Visning: Sted · Nåtidens land

1786 1794
Nr. Sted Fra Til Fra Til
1 Amsterdam 17 1
2 Christiania 2
3 Dokkum 8 1
4 Dordrecht 7 4
5 Edam 7 1
6 England 5
7 Flensburg 2
8 Frankrike 1
9 Glückstadt 5
10 Gronningen 2
11 Harlingen 27 27
12 Holland 2 2
13 Hull 1
14 Husum 1
15 Kristiansand 2
16 Lemmer 2 1
17 Liverpool 1
18 London 6 2
19 Noordströön 1
20 Pellworm 1
21 Randers 1
22 Tønsberg 1
23 Veendam 1
Sum 0 87 0 55

Én kilde per fra- og til-kolonne.