Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, statistikk

Indirekte antall skipsanløp for Dordrecht

1786 1794
Nr. Sted Fra Til Fra Til
1 Christiania 1 1
2 Sand 7 4
3 Stavanger 1
Sum 7 1 5 1

Én kilde per tall.