Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Fartøy: Tvende Brødre

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Retning LN Nr. Skipper Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemsted Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Langesund 1756 Ut 6 1 Lars Jensen Faarbek 195 Porsgrunn Norge London England
120 2 Lars Jensen Faarbek 195 Porsgrunn Norge London England
256 3 Lars Jensen Faarbek 195 Porsgrunn Norge London England
404 4 Lars Jensen Faarbek 195 Porsgrunn Norge London England
2 Langesund 1762 Ut 6 5 Peder Smit 183 Skien Norge London England
86 6 Peder Smit 183 Skien Norge England England
220 7 Peder Smit 183 Skien Norge England England
340 8 Peder Smit 183 Skien Norge England England
19 9 Peter Wright 169 Porsgrunn Norge England England
147 10 Peter Wright 169 Porsgrunn Norge England England
442 11 Peter Wright 169 Porsgrunn Norge England England
3 Langesund 1774 Ut 17 12 David Lange 183 Porsgrunn Norge England England
113 13 David Lange 183 Porsgrunn Norge England England
258 14 David Lange 183 Porsgrunn Norge England England
400 15 David Lange 183 Porsgrunn Norge England England
298 16 Jens Clemmetsen 53 1/2 Risør Norge England England
3 17 Lars Jversen 55 Skien Norge England England
106 18 Lars Jversen 55 Skien Norge England England
284 19 Lars Jversen 55 Skien Norge England England
4 Langesund 1776 Ut 19 20 Christopher Blom 183 Skien Norge England England
154 21 Christopher Blom 183 Skien Norge England England
315 22 Christopher Blom 183 Skien Norge England England
437 23 Christopher Blom 183 Skien Norge England England
14 24 Jacob Arøe 55 Porsgrunn Norge England England
160 25 Jacob Arøe 55 Porsgrunn Norge England England
352 26 Jacob Arøe 55 Porsgrunn Norge England England
442 27 Jacob Arøe 55 Porsgrunn Norge England England
88 28 Jens Clemetsen 50 1/2 Øster Riesøer England England
324 29 Jens Clemetsen 50 1/2 Øster Riesøer England England
445 30 Jens Clemetsen 50 1/2 Øster Riesøer England England
527 31 Jens Clemetsen 50 1/2 Øster Riesøer England England

* Nåtidens land.