Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Fartøy: de Jonge Jacob

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Retning LN Nr. Skipper Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemsted Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Langesund 1756 Inn 166 1 Egbert Panier Veendam Nederland Gronningen Nederland
233 2 Egbert Panier 25 1/2 Veendam Nederland Gronningen Nederland
300 3 Egbert Panier 25 1/2 Veendam Nederland Gronningen Nederland
354 4 Egbert Panier 25 1/2 Veendam Nederland Gronningen Nederland
82 5 Gosse Jochims 38 Boelswart Workum Nederland
211 6 Gosse Jochims 38 Boelswart Workum Nederland
359 7 Gosse Jochims 38 Boelswart Machum
226 8 Hermanus Lintel Gronningen Nederland Harlingen Nederland
305 9 Hermanus Lintel 26 Gronningen Nederland Machum
83 10 Siebe Diricks 40 Jour Lemmer Nederland
186 11 Siebe Diricks Jour Lemmer Nederland
373 12 Siebe Diricks 46 Jour Lemmer Nederland
430 13 Siebe Diricks 46 Jour Lemmer Nederland
2 Langesund 1756 Ut 169 14 Egbert Panier 25 1/2 Veendam Nederland Gronningen Nederland
240 15 Egbert Panier 25 1/2 Veendam Nederland Gronningen Nederland
311 16 Egbert Panier 25 1/2 Veendam Nederland Gronningen Nederland
364 17 Egbert Panier 25 1/2 Veendam Nederland Gronningen Nederland
85 18 Gosse Jochims 38 1/2 Bolswart Hoorn Nederland
218 19 Gosse Jochims 38 1/2 Bolswart Hoorn Nederland
368 20 Gosse Jochims 38 1/2 Bolswart Hoorn Nederland
232 21 Hermanus Lintel 26 Gronningen Nederland Gronningen Nederland
316 22 Hermanus Lintel 26 Gronningen Nederland Gronningen Nederland
88 23 Sybe Dirks 40 Jour Jour
206 24 Sybe Dirks 40 Jour Jour
376 25 Sybe Dirks 46 Jour Jour
437 26 Sybe Dirks 46 Jour Jour
3 Langesund 1774 Ut 382 27 Henrik Freriks 45 Gronningen Nederland Holland Nederland
403 28 Henrik Freriks 45 Gronningen Nederland Holland Nederland
4 Langesund 1776 Ut 21 29 Henrik Freriks 45 Gronningen Nederland Holland Nederland
177 30 Meint Jacobsen 27 Sappemeer Nederland Holland Nederland
91 31 Poulus Jacobs 29 Sappemeer Nederland Holland Nederland
192 32 Poulus Jacobs 29 Sappemeer Nederland Holland Nederland
326 33 Poulus Jacobs 29 Sappemeer Nederland Holland Nederland
410 34 Poulus Jacobs 29 Sappemeer Nederland Holland Nederland

* Nåtidens land.