Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Fartøy: de Liefde

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Retning LN Nr. Skipper Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemsted Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Langesund 1754 Inn 8 1 Jan Tanees Bacher 37 Gronningen Nederland Tormontzul
25 2 Jan Jacobs Vischer 34 Altona Tyskland Emden Tyskland
118 3 Jan Jacobs Vischer 34 Altona Tyskland Norden Tyskland
270 4 Jan Jacobs Vischer 34 Norden Tyskland Norden Tyskland
79 5 Koene Frelfs Emden Tyskland Emden Tyskland
187 6 Koene Frelfs 29 Emden Tyskland Emden Tyskland
273 7 Koene Frelfs 29 Emden Tyskland Emden Tyskland
24 8 Lammert Wopkis 47 Gronningen Nederland Gronningen Nederland
2 Langesund 1754 Ut 3 9 Jacob Thames 37 Tormontreziel Tormontreziel
29 10 Jan Jacobs Vischer 34 Altona Tyskland Emden Tyskland
108 11 Jan Jacobs Vischer 34 Altona Tyskland Emden Tyskland
54 12 Konke Frefls 29 Emden Tyskland Emden Tyskland
179 13 Konke Frefls 29 Emden Tyskland Emden Tyskland
272 14 Konke Frefls 29 Emden Tyskland Emden Tyskland
3 Langesund 1756 Inn 187 15 Folchert Jiuches 36 Wardena Lemmer Nederland
260 16 Friderich Jansen 39 1/2 Neusil Amsterdam Nederland
80 17 Konke Frelfs 29 Emden Tyskland Emden Tyskland
270 18 Konke Frelfs 29 Emden Tyskland Emden Tyskland
136 19 Tønnes Flandt 31 Emden Tyskland Emden Tyskland
4 Langesund 1756 Ut 207 20 Folkert Jukes 36 Wardena West Vrisland
265 21 Frederik Jans 30 1/2 Neuziil Amsterdam Nederland
78 22 Konke Frelfs 29 Emden Tyskland Emden Tyskland
280 23 Konke Frelfs 29 Emden Tyskland Emden Tyskland
133 24 Tønnes Rolufs Flant 31 Emden Tyskland Emden Tyskland
5 Langesund 1762 Inn 281 25 Geert Jacobs 26 1/2 Grønninger land Harlingen Nederland
36 26 Konche Frelfs 29 Gronningen Nederland Gronningen Nederland
6 Langesund 1762 Ut 296 27 Gerit Jacobs 26 1/2 Oude Pekela Nederland Oude Pekela Nederland
41 28 Konche [...?] 29 Gronningen Nederland Gronningen Nederland
7 Langesund 1774 Ut 70 29 Lammert Harms 38 Delfzijl Nederland Holland Nederland
184 30 Lammert Harms 38 Delfzijl Nederland Holland Nederland
291 31 Lammert Harms 38 Delfzijl Nederland Holland Nederland
391 32 Lammert Harms 38 Delfzijl Nederland Holland Nederland
435 33 Lammert Harms 38 Delfzijl Nederland Holland Nederland
8 Langesund 1776 Ut 43 34 Lammert Harms 38 Delfzijl Nederland Holland Nederland
341 35 Lammert Harms 38 Delfzijl Nederland Holland Nederland
409 36 Lammert Harms 38 Delfzijl Nederland Holland Nederland
461 37 Lammert Harms 38 Delfzijl Nederland Holland Nederland
508 38 Lammert Harms 38 Delfzijl Nederland Holland Nederland

* Nåtidens land.