Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Skipsanløp, utdrag

Fartøy: de tve Gebruders

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Retning LN Nr. Skipper Skipstype Lester Kommerse-lester Trelast-lester Våger Hjemsted Fra Til Notat
Sted Land* Sted Land* Sted Land*
1 Langesund 1754 Inn 39 1 Claus Sybrants 24 Pechel i Grøning Gronningen Nederland
2 Langesund 1754 Ut 31 2 Beerent Harms 31 Emden Tyskland Emden Tyskland
127 3 Beerent Harms 31 Emden Tyskland Emden Tyskland
237 4 Beerent Harms 31 Emden Tyskland Emden Tyskland
38 5 Claas Sybrants 24 Oude Pekela Nederland Oude Pekela Nederland
37 6 Evert Reinders 27 Stavern Norge Stavern Norge
178 7 Evert Reinders 27 Stavern Norge Stavern Norge
124 8 Jan Tiddens 47 1/2 Gronningen Nederland Gronningen Nederland
3 Langesund 1756 Inn 295 9 Dirk Tierts 34 1/2 Dokkum Nederland Harlingen Nederland
367 10 Dirk Tierts 34 1/2 Dokkum Nederland Dokkum Nederland
445 11 Dirk Tierts 34 1/2 Dokkum Nederland Harlingen Nederland
11 12 Gilliam Bernhardus 36 Dokkum Nederland Delfzül
51 13 Gilliam Bernhardus 36 Dokkum Nederland Dokkum Nederland
179 14 Gilliam Bernhardus 36 Dokkum Nederland Dokkum Nederland
273 15 Gilliam Bernhardus 36 Dokkum Nederland Dokkum Nederland
364 16 Gilliam Bernhardus 36 Dokkum Nederland Dokkum Nederland
32 17 Jan Sybrants Emden Tyskland Emden Tyskland
112 18 Jan Sybrants 44 1/2 Emden Tyskland Emden Tyskland
84 19 Jan Jacobs Vischer 36 Norden Tyskland Norden Tyskland
174 20 Jan Jacobs Vischer 36 Norden Tyskland Norden Tyskland
266 21 Jan Jacobs Vischer 36 Norden Tyskland Norden Tyskland
4 Langesund 1756 Ut 297 22 Claus Zyvrantz 28 1/2 Oude Pekela Nederland Amsterdam Nederland
297 23 Claus Zyvrantz 28 1/2 Oude Pekela Nederland Amsterdam Nederland efter
301 24 Dirke Tiers 34 1/2 Dokkum Nederland Dokkum Nederland
373 25 Dirke Tiers 34 1/2 Dokkum Nederland Dokkum Nederland
452 26 Dirke Tiers 34 1/2 Dokkum Nederland Dokkum Nederland
242 27 Frederik Hansen Holm 60 Holmestrand Norge England England
16 28 Gilliam Bernhardus 36 Dockum Dockum
60 29 Gilliam Bernhardus 36 Dockum Dockum
180 30 Gilliam Bernhardus 36 Dockum Dockum
275 31 Gilliam Bernhardus 36 Dockum Dockum
357 32 Gilliam Bernhardus 36 Dockum Dockum
45 33 Jan Zybrantz 41 1/2 Emden Tyskland Emden Tyskland
113 34 Jan Zybrantz 41 1/2 Emden Tyskland Emden Tyskland
89 35 Jan Jacobsen Asker 36 Norden Tyskland Norden Tyskland
177 36 Jan Jacobsen Asker 36 Norden Tyskland Norden Tyskland
266 37 Jan Jacobsen Asker 36 Norden Tyskland Norden Tyskland
397 38 Jacob Jørgens 27 1/2 Harlingen Nederland Harlingen Nederland
7 39 Petter Kagter 38 Gronningen Nederland Gronningen Nederland
7 40 Petter Kagter 38 Gronningen Nederland Gronningen Nederland efter
284 41 Petter Kagter 38 Gronningen Nederland Gronningen Nederland
398 42 Petter Kagter 38 Gronningen Nederland Gronningen Nederland
118 43 Pieter Auches De Vris 34 Jour Jour
350 44 Pieter Auches De Vris 34 Jour Jour
84 45 Thede Clausen 53 1/2 Nordmarsch-Langeness Tyskland Amsterdam Nederland
212 46 Thede Clausen 41 Nordmarsch-Langeness Tyskland Øster Landfohr
166 47 Tiapke Geers 34 1/2 Emden Tyskland Emden Tyskland
5 Langesund 1762 Inn 314 48 Jacob Heykes Vischer 52 Dokkum Nederland Delfzül
380 49 Jacob Heykes Vischer 52 Dokkum Nederland Harlingen Nederland
6 Langesund 1774 Ut 261 50 Derk Douves 27 Delfzijl Nederland Holland Nederland
241 51 Egbert Jochums 27 1/2 Gronningen Nederland Holland Nederland
327 52 Egbert Jochums 27 1/2 Gronningen Nederland Holland Nederland
296 53 Edvart Jans 33 Oude Pekela Nederland Holland Nederland
383 54 Edvart Jans 33 Oude Pekela Nederland Holland Nederland
42 55 Gerrit Hindrik Brak 30 1/4 Oude Pekela Nederland Holland Nederland
389 56 Gerrit Hindrik Brak 30 1/4 Oude Pekela Nederland Holland Nederland
421 57 Henrik Nannes 27 3/4 Oude Pekela Nederland Holland Nederland
25 58 Jan Syebrants 39 Emden Tyskland Holland Nederland
39 59 Jacob Rolofs Schuring 27 Oude Pekela Nederland Holland Nederland
45 60 Jan Egberts Lots 27 Delfzijl Nederland Holland Nederland
163 61 Jan Egberts Lots 27 Delfzijl Nederland Holland Nederland
256 62 Jan Egberts Lots 27 Delfzijl Nederland Holland Nederland
388 63 Jan Egberts Lots 27 Delfzijl Nederland Holland Nederland
128 64 Jan Claasen 21 1/2 Delfzijl Nederland Holland Nederland
345 65 Jan Claasen 21 1/2 Delfzijl Nederland Holland Nederland
240 66 Wolbert Wolberts 29 1/2 Delfzijl Nederland Holland Nederland
386 67 Wolbert Wolberts 29 1/2 Delfzijl Nederland Holland Nederland
7 Langesund 1776 Ut 204 68 Albert Alberts 28 1/2 Oude Pekela Nederland Holland Nederland
42 69 Evert Jans 33 Oude Pekela Nederland Holland Nederland
191 70 Evert Jans 33 Oude Pekela Nederland Holland Nederland
41 71 Jan Sybrants 39 Emden Tyskland Holland Nederland
218 72 Jan Sybrants 39 Emden Tyskland Holland Nederland
337 73 Jan Sybrants 39 Emden Tyskland Holland Nederland
436 74 Jan Sybrants 39 Emden Tyskland Holland Nederland
73 75 Jan Claasen 21 1/2 Delfzijl Nederland Holland Nederland
76 76 Jan Hindrik Juster 22 Emden Tyskland Holland Nederland
96 77 Jacob Hansen 76 1/2 Ejlandt Høg Holland Nederland
417 78 Jan Egberts Lots 27 Delfzijl Nederland Holland Nederland
479 79 Jan Egberts Lots 27 Delfzijl Nederland Holland Nederland
510 80 Jan Jørgens Bekman 45 Emden Tyskland Holland Nederland
183 81 Pieter Derks 36 1/2 Oude Pekela Nederland Holland Nederland
421 82 Pieter Derks 36 1/2 Oude Pekela Nederland Holland Nederland
209 83 Reinert Geerts 27 Oude Pekela Nederland Holland Nederland
357 84 Reinert Geerts 27 Oude Pekela Nederland Holland Nederland
174 85 Wolbert Wolberts 29 1/2 Delfzijl Nederland Holland Nederland
447 86 Wolbert Wolberts 29 1/2 Delfzijl Nederland Holland Nederland
502 87 Wolbert Wolberts 29 1/2 Delfzijl Nederland Holland Nederland

* Nåtidens land.