Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Anders Skram

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Anders Skram 35 Christen Knudsen 1 18 7 2 0 2 3 18 9 Bergen Norge
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 2 Anders Skram 33 Marcus Angell 1 0 2 1/2 1 2 1/2 Bergen Norge
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 3 Anders Skram 25 Marcus Angell 2 8 10 2 8 10 Bergen Norge
4 Anders Skram 28 Sivert Jansen 0 13 2 13 2 Bergen Norge [Løpenr. 26 og 27 utelatt]
4 Trondheim 1754 5 Anders Skram 24 Peder Larsen Due 4 4 12 4 4 12 Bergen Norge [løpenr 23 utelatt]
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 6 Anders Skram 28 Anders Wefsen 2 7 11 1 10 11 3 18 6 Bergen Norge
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 7 Anders Skram 21 Anders Wefsen 3 2 15 3 2 15 Bergen Norge
8 Anders Skram 25 Ole Sommersen 2 0 4 2 4 Bergen Norge
7 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 9 Anders Skram 19 Anders Wefsen 4 0 5 4 5 Bergen Norge
8 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 10 Anders Skram 22 Anders Wefsen 2 14 7 2 14 7 Bergen Norge
9 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 11 Anders Skram 22 Anders Wefsen 10 4 14 10 4 14 Bergen Norge

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.