Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Anthon Thørig

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 1 Anthon Thørig 26 Mathias Meenholt 13 0 0 13 0 Hamburg Tyskland
2 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 2 Anthon Thørig 33 Christen Svenssøn Lind 31 10 0 31 10 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 3 Anthon Thørig 7 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
4 Anthon Thørig 23 Nathaniel Angell 34 0 0 34 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.