Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Apoteker Sommer

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 050 Selbu, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 1 Apoteker Sommer 33 Ole Smith 4 11 8 4 11 8 Amsterdam Nederland
2 Apoteker Sommer 46 Paul Greve 1 11 6 1/4 1 11 6 1/4 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1765 3 Apoteker Sommer 28 Andreas Kock 16 10 0 16 10 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.