Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Bernard Archdall

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 1 Bernard Archdall 54 Niels Kiellerup 1 13 7 1 13 7 Kristiansund Norge
2 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 2 Bernard Archdall 25 Hans Jacobsen 30 0 0 20 0 0 50 0 Kristiansund Norge
3 Trondheim 1764 3 Bernard Archdall 22 Anders Wefsen 4 0 0 4 0 Arendal Norge
4 Bernard Archdall 37 Robert Parck 18 1 1/5 2 18 15 4/5 4 12 13 25 12 13 Amsterdam Nederland
5 Bernard Archdall 40 Rasmus Suurland 10 0 0 7 3 15 17 3 15 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.