Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Carsten Angell

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Carsten Angell 19 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 2 Carsten Angell 2 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 3 Carsten Angell 5 Christen Svenssøn Lind 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1754 4 Carsten Angell 6 Jan Cornelisen 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
5 Carsten Angell 15 Paul Greve 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 6 Carsten Angell 16 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
7 Carsten Angell 29 Anders Wefsen 0 15 9 1 14 7 2 10 0 Bergen Norge
6 Trondheim 1756 "Herforuden er og i dette aar bliven (…) 8 Carsten Angell 22 Anders Wefsen 1 0 1/2 1 1/2 Bergen Norge
9 Carsten Angell 27 Jan Cornelisen 1 10 0 2 12 9 19/28 4 2 9 19/28 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 10 Carsten Angell 11 Diderich Brun 9 0 0 9 0 Amsterdam Nederland
11 Carsten Angell 22 Anders Wefsen 1 13 1 1 13 1 Bergen Norge
8 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 12 Carsten Angell 3 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
9 Trondheim 1760 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 13 Carsten Angell 21 Anders Wefsen 3 5 0 3 5 0 Bergen Norge
10 Trondheim 1766 14 Carsten Angell 22 Anders Wefsen 1 0 0 1 0 Bergen Norge
11 Trondheim 1767 15 Carsten Angell 25 Anders Tollefsen 2 4 6 2 4 6 Bergen Norge
16 Carsten Angell 31 Hans Bullerup 2 0 0 2 0 Odense Danmark
12 Trondheim 1768 17 Carsten Angell 28 Anders Tollefsen 2 1 4 2 1 4 Bergen Norge

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.