Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Carsten Tostrup Wensell

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 050 Selbu, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Carsten Tostrup Wensell 57 Job Thode 4 0 0 4 0 Hamburg Tyskland
2 Trondheim 1778 2 Carsten Tostrup Wensell 1 Stephan Frideric Thode 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
3 Carsten Tostrup Wensell 5 Paul Greve 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.