Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Christian And. Lorck

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1785 1 Christian And. Lorck 3 Rolf Møller 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1786 2 Christian And. Lorck 2 Rolf Møller 50 0 0 50 0 Amsterdam Nederland
3 Christian And. Lorck 3 John Hansen Krog 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1789 4 Christian And. Lorck 8 John Hansen Krog 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1790 5 Christian And. Lorck 8 John Hansen Krog 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
6 Christian And. Lorck 18 John Hansen Krog 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1791 7 Christian And. Lorck 5 Peter And. Ovide 30 0 0 3 16 2 33 16 2 Amsterdam Nederland
8 Christian And. Lorck 12 M. Augustini 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
9 Christian And. Lorck 15 Peter And. Ovide 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
10 Christian And. Lorck 18 C. F. Møllerup 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
6 Trondheim 1792 11 Christian And. Lorck 1 Peter And. Ovide 24 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
12 Christian And. Lorck 14 Løcke 5 0 0 5 0 Hamburg Tyskland
13 Christian And. Lorck 18 Brodersen 9 0 0 9 0 Hamburg Tyskland
7 Trondheim 1793 14 Christian And. Lorck 1 Peter And. Ovide 40 0 0 40 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.