Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Christopher Heide

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Christopher Heide 24 Christen Svenssøn Lind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 2 Christopher Heide 56 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.