Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Etatsråd Gerrit Hornemann

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1765 1 Etatsråd Gerrit Hornemann 40 Lorentz Peters. Steenberg 28 0 0 10 0 0 2 0 0 40 0 København Danmark
2 Trondheim 1766 2 Etatsråd Gerrit Hornemann 10 Mathias Buckholt 125 6 14 8 7 0 10 3 2 1/2 143 17 1/2 Amsterdam Nederland
3 Etatsråd Gerrit Hornemann 23 Peder S. Langbeeck 20 0 0 20 0 København Danmark
4 Etatsråd Gerrit Hornemann 32 Peter Petersen 40 18 2 21 3 8 7 18 6 70 0 Amsterdam Nederland
5 Etatsråd Gerrit Hornemann 34 Niss Petersen 20 0 0 20 0 København Danmark [med Kanselliråd Must]
6 Etatsråd Gerrit Hornemann 42 Peder Langebeck 3 19 6 1/2 3 19 6 1/2 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1767 7 Etatsråd Gerrit Hornemann 14 Christen Svenssøn Lind 36 0 10 3 19 6 40 0 Amsterdam Nederland
8 Etatsråd Gerrit Hornemann 20 Paul Greve 69 7 6 1/2 69 7 6 1/2 Amsterdam Nederland
9 Etatsråd Gerrit Hornemann 42 Hans Holst 48 10 4 1 9 12 50 0 København Danmark
4 Trondheim 1768 10 Etatsråd Gerrit Hornemann 9 Christen Svenssøn Lind 11 17 11 18 16 10 4 5 11 35 0 Amsterdam Nederland
11 Etatsråd Gerrit Hornemann 15 Paul Greve 35 0 0 35 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1769 12 Etatsråd Gerrit Hornemann 16 Christen Svenssøn Lind 28 0 0 28 0 Amsterdam Nederland
13 Etatsråd Gerrit Hornemann 27 Paul Greve 30 0 0 30 0 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1770 14 Etatsråd Gerrit Hornemann 26 Christen Svenssøn Lind 6 0 0 6 7 8 8 0 0 20 7 8 Amsterdam Nederland
15 Etatsråd Gerrit Hornemann 31 Paul Greve 10 5 0 10 5 0 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1773 16 Etatsråd Gerrit Hornemann 5 Willatz Bing Ursin 0 7 8 7 8 Bordeaux Frankrike

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.