Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: H. Meincke

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1791 1 H. Meincke 10 Hans Povel Bierck 2 15 12 2 15 12 Bergen Norge
2 H. Meincke 15 Peter And. Ovide 27 3 11 90 0 0 18 16 15 1/2 14 19 5 1/2 151 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1792 3 H. Meincke 1 Peter And. Ovide 105 0 0 40 0 0 145 0 Amsterdam Nederland
4 H. Meincke 7 Nordahl 3 13 2 3 13 2 Bergen Norge
5 H. Meincke 10 Peter And. Ovide 25 0 0 25 0 Amsterdam Nederland
6 H. Meincke 11 Nils Marstrand 243 6 12 107 9 15 93 17 12 1/2 33 18 7 478 12 14 1/2 Amsterdam Nederland
7 H. Meincke 19 Thuesen 12 0 0 12 0 Hamburg Tyskland
3 Trondheim 1793 8 H. Meincke 1 Peter And. Ovide 179 18 9 20 0 0 51 1 7 19 0 0 270 0 Amsterdam Nederland
9 H. Meincke 2 P. Hyld 20 0 0 20 0 Hamburg Tyskland
10 H. Meincke 6 Peter Noedtler 17 0 0 49 2 9 13 7 10 3 16 1 83 6 4 Amsterdam Nederland
11 H. Meincke 7 J. Nordahl 3 10 5 3 10 5 Bergen Norge
12 H. Meincke 13 Nils Marstrand 185 3 0 11 11 1/2 27 10 8 1/2 224 4 9 Amsterdam Nederland
13 H. Meincke 14 Peter Noedtler 30 12 14 9 7 2 40 0 Amsterdam Nederland
14 H. Meincke 17 Peter And. Ovide 84 8 10 69 12 12 12 11 14 10 11 12 177 5 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.