Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Herman Höe

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet 050 Selbu, tollfri 060 Kvikne, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1776 1 Herman Höe 48 John Lyall 10 0 0 10 0 Holland Nederland
2 Herman Höe 57 Jethe Douwesz 13 10 0 13 10 0 Amsterdam Nederland
3 Herman Höe 64 Just Jørgen Bye 16 0 0 16 0 Amsterdam Nederland
4 Herman Höe 75 Jan Boyesen 4 0 0 8 13 15 12 13 15 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1777 5 Herman Höe 4 Christen Svenssøn Lind 26 14 4 3/4 5 5 11 1/4 8 0 0 40 0 Amsterdam Nederland
6 Herman Höe 7 Herman Hoe 13 3 8 13 3 8 Hamburg Tyskland
7 Herman Höe 20 Hartwig Sundberg 52 0 14 1/2 3 10 0 12 6 11 67 17 9 1/2 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1778 8 Herman Höe 3 Anthoni Kathenkamp 18 17 8 5/8 1 2 7 3/8 22 4 6 42 4 6 Hamburg Tyskland
9 Herman Höe 9 Gerhard Hoe 33 17 15 3/4 12 2 1/4 46 0 Amsterdam Nederland
10 Herman Höe 16 Benjamin Blom 26 15 0 26 15 0 Amsterdam Nederland
11 Herman Höe 19 Stephan Frideric Thode 16 0 0 11 6 14 27 6 14 Amsterdam Nederland
12 Herman Höe 20 Søren Herschind 3 0 0 6 2 14 9 16 10 4 0 8 23 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1779 13 Herman Höe 1 Diderich Brun 17 14 5 1/4 3 5 0 12 5 10 3/4 33 5 0 Amsterdam Nederland
14 Herman Höe 8 Paul Greve 16 12 12 16 12 12 Amsterdam Nederland
15 Herman Höe 12 Rolf Greve 7 0 0 5 0 0 1 0 0 13 0 Dordrecht Nederland
16 Herman Höe 13 Gerhard Hoe 12 0 0 15 0 0 4 0 0 31 0 Amsterdam Nederland
17 Herman Höe 18 Stephan Frideric Thode 47 17 0 9 2 10 56 19 10 Amsterdam Nederland
18 Herman Höe 19 Knud Rasmussøn Leth 14 0 0 14 0 Amsterdam Nederland
19 Herman Höe 22 Benjamin Blom 17 0 0 17 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1780 20 Herman Höe 1 Pavel Lycke 13 11 7 11 0 3 1/2 24 11 10 1/2 Holland Nederland
21 Herman Höe 2 Andr. Erlandsen 15 0 0 15 2 8 30 2 8 Amsterdam Nederland
22 Herman Höe 7 Mads N. Harboe 23 6 12 4 10 0 27 16 12 Amsterdam Nederland
23 Herman Höe 11 Benjamin Blom 23 14 11 13 17 2 37 11 13 Amsterdam Nederland
24 Herman Höe 12 Anthoni Kathenkamp 13 6 10 9 7 8 3/4 0 15 9 23 9 11 3/4 Hamburg Tyskland
25 Herman Höe 13 Nils Marstrand 30 10 1/6 4 10 0 35 1/6 Amsterdam Nederland
26 Herman Höe 15 Peder Alstrup 11 7 0 3 19 9 15 6 9 Frankrike Frankrike
27 Herman Höe 17 Jørgen Peters 18 5 15 53 10 0 4 14 6 76 10 5 Holland Nederland
6 Trondheim 1781 28 Herman Höe 6 Thomas Stenersen 179 11 3 11 6 15 1/2 190 18 2 1/2 Amsterdam Nederland
29 Herman Höe 9 Andr. Erlandsen 31 10 15 1/2 8 9 1/2 40 0 Amsterdam Nederland
30 Herman Höe 10 Diderich Brun 22 0 0 22 0 Amsterdam Nederland
31 Herman Höe 11 Hans H. Meinholt 40 0 0 11 0 0 28 18 11 79 18 11 Amsterdam Nederland
32 Herman Höe 14 Hans Paulssøn Bierck 2 0 0 2 0 Bergen Norge
33 Herman Höe 17 N. Schielderup 3 0 0 3 0 Bergen Norge
34 Herman Höe 19 Benjamin Blom 46 15 5 95 4 11 20 2 0 9 18 0 172 0 Amsterdam Nederland
35 Herman Höe 20 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
36 Herman Höe 23 Andr. Erlandsen 2 0 0 9 0 0 18 10 9 29 10 9 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1782 37 Herman Höe 1 Rolf Møller 39 16 6 10 3 10 11 14 7 61 14 7 Amsterdam Nederland
38 Herman Höe 5 Diderich Brun 14 0 0 10 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
39 Herman Höe 6 Anthoni Kathenkamp 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
40 Herman Höe 14 Brynold Sommer 2 0 0 2 0 Bergen Norge
41 Herman Höe 18 Benjamin Blom 17 0 0 12 0 0 4 13 2 33 13 2 Amsterdam Nederland
8 Trondheim 1783 42 Herman Höe 5 Diderich Brun 17 17 9 12 2 7 14 0 0 44 0 Amsterdam Nederland
43 Herman Höe 20 Alexander Law 17 0 0 13 0 0 10 11 12 40 11 12 Amsterdam Nederland
9 Trondheim 1784 44 Herman Höe 8 Diderich Brun 13 3 14 6 16 2 12 2 0 32 2 0 Amsterdam Nederland
45 Herman Höe 15 Richard Lawson 12 2 0 12 2 0 Holland Nederland
46 Herman Höe 19 Rolf Møller 32 16 14 23 0 0 14 17 0 70 13 14 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1785 47 Herman Höe 3 Rolf Møller 38 3 14 6 16 2 25 0 0 70 0 Amsterdam Nederland
48 Herman Höe 15 Henrik Meinertz 3 0 0 2 0 0 1 4 10 6 4 10 Glückstadt Tyskland
49 Herman Höe 20 Rolf Møller 22 0 0 29 0 0 9 16 10 60 16 10 Amsterdam Nederland
50 Herman Höe 22 Ader. Kruse 2 0 0 2 0 Amsterdam Nederland
11 Trondheim 1786 51 Herman Höe 2 Rolf Møller 4 7 0 15 13 0 19 0 0 39 0 Amsterdam Nederland
52 Herman Höe 6 Mathias Buckholt 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
53 Herman Höe 9 Robert Wise 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
54 Herman Höe 14 Rolf Møller 18 0 0 5 0 0 11 0 0 9 0 0 43 0 Amsterdam Nederland
12 Trondheim 1787 55 Herman Höe 2 Rolf Greve 1 11 7 1/4 10 8 8 3/4 18 0 0 30 0 Hamburg Tyskland
56 Herman Höe 11 Joachim Losevitz 10 0 0 29 10 4 6 16 2 10 13 5 6 7 4 63 6 15 Amsterdam Nederland
57 Herman Höe 14 Peter Jacobs 24 7 3 3/8 3 0 8 0 15 2 6 17 12 35 9 3/8 Amsterdam Nederland
58 Herman Höe 14 Peter Jacobs 1 10 6 5/8 1 10 6 5/8 Amsterdam Nederland
59 Herman Höe 16 John Hansen Krog 1 4 6 3 15 10 5 0 Amsterdam Nederland
13 Trondheim 1788 60 Herman Höe 1 Rolf Greve 53 17 10 1/4 4 10 15 1/4 9 1 8 7 1 3 18 18 2 93 9 6 1/2 Amsterdam Nederland
61 Herman Höe 3 Hans Brun 7 18 13 7 18 13 Hamburg Tyskland
62 Herman Höe 13 Thode 3 10 0 3 10 0 7 0 Amsterdam Nederland
63 Herman Höe 18 Peter And. Ovide 20 0 0 1 18 5 9 1 8 11 0 3 42 0 Amsterdam Nederland
64 Herman Höe 20 Søren Herschind 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
65 Herman Höe 21 Søren Herschind 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
66 Herman Höe 25 Nils Marstrand 5 0 0 5 0 Amsterdam Nederland
14 Trondheim 1789 67 Herman Höe 3 J. Brodersen 77 18 15 3/4 8 1 1/4 14 0 0 100 0 Amsterdam Nederland
68 Herman Höe 13 Diderich Brun 2 12 4 3 0 8 3 7 4 9 0 Amsterdam Nederland
69 Herman Höe 18 J. Brodersen 10 19 12 4 10 4 4 10 0 20 0 Amsterdam Nederland
70 Herman Höe 20 Nils Marstrand 13 0 0 4 0 0 3 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
71 Herman Höe 24 Peter And. Haabiørn 3 0 0 3 0 Amsterdam Nederland
15 Trondheim 1790 72 Herman Höe 2 Nils Marstrand 19 0 0 2 0 0 6 0 0 15 0 0 42 0 Amsterdam Nederland
73 Herman Höe 14 Diderich Brun 24 5 2 4 18 7 1/2 14 18 4 44 1 13 1/2 Amsterdam Nederland
74 Herman Höe 16 Peter Noedtler 4 15 0 10 0 0 14 15 0 Hamburg Tyskland
75 Herman Höe 17 Peter And. Ovide 74 3 3 4/9 74 3 3 4/9 Amsterdam Nederland
76 Herman Höe 18 John Hansen Krog 20 0 0 20 0 Amsterdam Nederland
16 Trondheim 1791 77 Herman Höe 12 M. Augustini 22 13 9 1/2 16 17 1/2 39 10 10 Hamburg Tyskland
78 Herman Höe 18 C. F. Møllerup 10 0 0 10 0 Hamburg Tyskland
17 Trondheim 1793 79 Herman Höe 11 J. Brodersen 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.