Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Johan Gudde

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 050 Selbu, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1755 "Herforuden er og i dette aar udført (…) 1 Johan Gudde 10 Christen Svenssøn Lind 0 18 6 13/30 18 6 13/30 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.