Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Justisråd Gerrit Hornemann

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 050 Selbu, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1761 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 1 Justisråd Gerrit Hornemann 1 Nathaniel Angell 5 6 2 5 6 2 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1762 "Herforuden er og i dette Aar Toldfri(…) 2 Justisråd Gerrit Hornemann 33 Paul Greve 7 15 12 8/15 7 15 12 8/15 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1765 3 Justisråd Gerrit Hornemann 25 Lor. Chr. Petersen 10 0 0 10 0 København Danmark
4 Justisråd Gerrit Hornemann 26 Ole Rasmussen 20 0 0 20 0 København Danmark
5 Justisråd Gerrit Hornemann 36 Job Thode 50 0 0 14 0 0 6 0 0 70 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.