Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Justisråd Henrik Hornemann & Thøning

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 050 Selbu, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1769 1 Justisråd Henrik Hornemann & Thøning 53 Hans Pens 4 0 0 6 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1770 2 Justisråd Henrik Hornemann & Thøning 56 Lars Kruse 25 2 6 1/2 25 2 6 1/2 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1772 3 Justisråd Henrik Hornemann & Thøning 64 Skipper Hans Ulrik Stork 15 10 0 15 10 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1773 4 Justisråd Henrik Hornemann & Thøning 77 Stephan Frideric Thode 80 0 0 80 0 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1774 5 Justisråd Henrik Hornemann & Thøning 15 Ulrik Wingaard 14 14 5 14 14 5 London England

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.