Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Kammerråd Hoff

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 020 Løkken, 1/2 toll 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1769 1 Kammerråd Hoff 3 Hans Pens 8 0 0 8 0 Amsterdam Nederland
2 Kammerråd Hoff 32 Giert Hoe 55 0 0 55 0 Amsterdam Nederland
3 Kammerråd Hoff 37 Humphry Beck 9 15 0 5 5 0 15 0 Amsterdam Nederland
4 Kammerråd Hoff 61 Hans Pens 9 17 3 3/4 0 2 12 1/4 10 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1770 5 Kammerråd Hoff 9 Hans Pens 56 0 0 56 0 Amsterdam Nederland
6 Kammerråd Hoff 36 Giert Hoe 102 0 0 102 0 Amsterdam Nederland
7 Kammerråd Hoff 58 Lars Kruse 14 0 0 9 0 0 23 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1771 8 Kammerråd Hoff 34 Gerhard Hoe 34 11 7 3 8 9 38 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1772 9 Kammerråd Hoff 30 Giert Hoe 39 12 0 4 8 0 44 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.