Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Kanselliråd Angell

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1751 "Desuden er og udført kaaber i nyt ar(…) 1 Kanselliråd Angell 14 Abraham Mosling 0 18 12 18 12 Dublin Irland
2 Trondheim 1752 "Herforuden er og vide No 22 udført k(…) 2 Kanselliråd Angell 24 Peder Abel 24 10 14 19/48 6 3 6 13/28 30 14 4 289/336 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1753 "Herforunden er og udført: vide no 25(…) 3 Kanselliråd Angell 9 Christen Svenssøn Lind 35 0 0 4 18 9 9/28 39 18 9 9/28 Amsterdam Nederland
4 Kanselliråd Angell 54 Christen Svenssøn Lind 20 0 0 4 0 0 24 0 Amsterdam Nederland
4 Trondheim 1758 "Herforuden er og i dette aar bleven (…) 5 Kanselliråd Angell 9 Diderich Brun 20 11 7 1/8 0 8 2 9/28 20 19 9 25/56 Amsterdam Nederland
5 Trondheim 1759 "Herforuden er og i dette aar Toldfri(…) 6 Kanselliråd Angell 28 Christen Svenssøn Lind 9 8 13 7/16 8 5 4 6/7 17 14 2 33/112 Amsterdam Nederland
6 Trondheim 1763 "Endelig er og i dette Aar Toldfrie b(…) 7 Kanselliråd Angell 8 Christen Svenssøn Lind 56 0 0 56 0 Amsterdam Nederland
7 Trondheim 1764 8 Kanselliråd Angell 9 Christen Svenssøn Lind 56 0 0 5 4 0 61 4 0 Amsterdam Nederland
9 Kanselliråd Angell 21 Anders Wefsen 2 1 4 2 1 4 Bergen Norge [med Kammerråd Meincke og Otto Beyer]
8 Trondheim 1765 10 Kanselliråd Angell 9 Hans Pens 96 0 0 0 15 0 96 15 0 Amsterdam Nederland
11 Kanselliråd Angell 22 Henrik Due 8 6 12 8 6 12 Bergen Norge
9 Trondheim 1766 12 Kanselliråd Angell 14 Mathias Buckholt 101 0 0 2 0 0 103 0 Amsterdam Nederland
10 Trondheim 1767 13 Kanselliråd Angell 8 Hans Pens 132 0 0 1 4 10 5/8 133 4 10 5/8 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.